ILMU PENGASIHAN DAN ILMU PELET

Ilmupeletdanpengasihan,com – Pada kesempatan ini saya mencoba membahas tentang perbandingan tentang ilmu pengasihan dan ilmu pelet beserta doa doanya.

ILMU PENGASIHAN

ilmu pengasihanIlmu Pengasihan tentunya berbeda dengan ilmu pelet karena di samping media yang gunakan lebih bersih juga tenaga dalam yang di gunakan adalah ayat ayat alqur’an sehingga lebih di sarankan di gunakan di banding dengan ilmu pelet ,walau reaksinya terhadap target tidak secepat ilmu pelet namun daya tahan pengaruhnya lebih lama di banding ilmu pelet.

Berikut ini beberapa ilmu pengasihan yang bisa anda gunakan ;

1.DOA NABI YUSUF

Do’a Yusuf tersebut mempunyai khasiat yang spektakuler lagi menakjubkan,yaitu barang siapa yang menyimak do’a Yusuf tersebut, maka orang laki-laki maupun wanita akan membubuhkan sayang, bila tidak merasa sayang,maka bacalah seratus kali kemudian diusapkan pada muka,inya ALLAH orang yang melihatnya akan membubuhkan sayang. Inilah do’anya yang dibaca:

“BISMILLAAH,ALLAAHUMMA,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD”

2.UNTUK WANITA YANG AKAN DINIKAHI

“ Alloohumma Yaa Robbi Anta Hasbii ‘Alaa Fulaanata Binti Fulaanata ‘Aththif Qolbahaa ‘Alayya Wa Sakhkhirlii Qolbahaa Wa Dzallilhaa Lii Wa Habbibnii Ilaihaa Hattaa Ta’ti Ilayya Khoodhi’atan Daliilatan Min Ghoiri Mahlatin Wasygholhaa Bimahabbatii Innaka ‘Alaa Kulli Sya_in Qodiirun “

Artinya : “ Ya Allaah ya Robb-ku Engkaulah yang mencukupkan aku untuk fulanah anak wanita fulan ( sebutkanlah orang yang dituju) cenderungkanlah hatinya kepadaku, dan paksakanlah hatinya untukku, dan kasihanilah ia untukku dan cintakanlah aku kepadanya sampai-sampai ia datang kepadaku dengan sopan lagi kasih sayang tanpa menunda-nunda. Dan sibukkanlah ia dengan mencintaiku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “.
Keterangan :
-khusus laki laki
-Caranya yakni berpuasa pada hari kamis benar-benar-benar sebab Allaah, lantas pada sepertiga malam terakhirnya selama jam tiga malam bangun untuk menggarap shalat sunnah hajat sejumlah dua rakaat
– Rakaat kesatu setelah menyimak Surat Al Fatihah menyimak Surat Al Insyiroh “ Alam nasyroh laka shodroka………… “ kemudian pada rakaat dua-duanya setelah menyimak Surat Al Fatihah menyimak Surat Al Kautsar “ Innaa a’ thoinaakal kautsar ……”
– setelah menyampaikan salam, lalu menyimak do’a itu diatas sejumlah tiga kali.

3.SURAH YUSUF

“ Idz Qoola Yuusufu Li_Abiihi Yaaa Abati Innii Roaitu Ahada ‘Asyaro Kaukaban Wasy Syamsa Wal Qomaro Roaituhum Lii Saajidiina Wa Alqoitu ‘Alaika Mahabbatan Minnii Walitushna’a ‘Alaa ‘Ainii”.

Artinya : “ Ingatlah saat Yusuf berbicara kepada ayahnya : “Wahai ayahku, bahwasannya aku memiliki mimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, aku menyaksikan semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah mencurahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan agar kamu dirawat dibawah pengawasanku “.

Keterangan :
Apabila terdapat seorang pemuda atau siapa saja yang baru dalam masa percintaan, maka untuk meningkatkan rasa cinta terhadap kekasihnya, hendaklah masing-masing ia berjumpa dengan kekasihnya menyimak ayat itu diatas.

4. AL FALAQ DAN AN NAAS

Do’a Mahabah atau pengasihan ampuh dengan do’a kasiat surat Al-Muawidatain (surat al-falaq dan surat An-Nas ) di dalam buku Mujarobat Ad Dayroby Al-Kabir Menyatakan ” ketika hendak mengamalkan Surat Muawidatain dengan destinasi supaya disukai orang yang anda cintai maka berpuasalah dengan tidak memakan sesuatu yang bernyawa maupun tercipta dari sesuatu yang bernyawa, lantas bacalah Surat muawidatain itu 1000x dan setiap mendapat bacaan 100x lantas membaca Do’a ini :

“ajibuu wa tawakaluu aiyuhal waswasul khonasu biqolbi ………bil makhabati wal mawaddati attifuu qolbahu alaiya” .

Demikianlah amalan yang bakal jadi suatu jembatan do’a memohon untuk Allah untuk mengisi hajat kita.

5.DISAYANG BANYAK ORANG

bismillahirrahmanirrahiim
“ Alloohul Kaafi Robbunal Kaafii Qoshodnal Kaafii Wajadnal Kaafii Likullin Kaafii Kafaanal Kaafii Wa Ni’mal Kaafii Alhamdu Lillaahi Allaahumma ‘Aththif Quluubal ‘Aalamiina Bi_Asrihaa ’Alayya WaAlbisnil Qobuula Bisyalmahat “.

Artinya : “ Allaah Dzat yang Maha Mencukupkan, Robb kami yang Maha Mencukupkan, kami bermaksud untuk Dzat yang Maha Mencukupkan, kami temukan Dzat yang Maha Mencukupkan untuk setiap sesuatu yang mencukupkan sudah mencukupkan untuk kami Dzat yang Maha Mencukupkan dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang Maha Mencukupkan, segala puji untuk Allaah, Ya Allaah condongkanlah seluruh hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan dengan ‘syalmahat’ “.
Keterangan :
Untuk mahabbah umum atau mahabbah supaya dicintai oleh tidak sedikit orang ini di samping bermanfa’at untuk setiap orang khususnya bermanfa’at untuk para pemimpin.

6.PENGASIHAN DENGAN AYATUL KURSI

“Bismillahir Rahmanir Rahim
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ali Muhammad Allâhu lâilâha illâ Huwa. Al-Hayyul Qayyûm. Lâ ta’khudzuhu sinatuw wa lâ naum. Lahû mâ fis samâwâti wa mâ fil ardhi. Man dzal ladzî yasyfa`u `indahu illâ biidznih. Ya`lamu mâ bayna aydîhim. Wa mâ khalfahum wa lâ yuhîthûna bisyay-in(m) min `ilmihi illâ bimâsyâ’. Wasi`a kursiyyuhus samâwâti wal ardhi. Wa lâ yu’duhû hifzhuhumâ. Wa Huwal `Aliyyul `Azhîm.”

Caranya:
Ayat ini (ayat Kursi, Al-Baqarah: 255) dibaca sejumlah 21 (dua puluh satu) kali, sekitar 7 hari, saat terbit fajar, menghadap ke kiblat, sebelum berkata dengan siapapun. mereka tidak sedikit yang berhasil.

7.PENGASIHAN DENGAN KAROMAHNYA PARA NABI.

Bismillahirrohmannirrohim.
“Allahumma layyin lii Qolba….binti……,kamaa sakhorta fira’una lii muusa alihissalam.wa layyin lii Qolba…………………binti…….,kama sakhortal hadiida lii dawuuda alaihissalam.wa layyin lii Qolba…………………binti…….,kama sakhotta ahada asaro wasyamsa walkomaro lii yuusuufu alaihissalaam,birohmatika yaa arhamarroohimiin.”

ket: bacaan itu boleh dibaca sesudah bkda sholat 5waktu,dan bilamana mendesak maka diperbanyak pelaksanaannya dgn melaksanakannya ditengah malam sebakda sholat hajat.

8.ILMU PENGASIHAN DENGAN ASMA ALLAH MENURUT HARI.

sebelum kamu melaksanakan aurod atu mewiridkan amaln ini,hendaklah mani kerams dula dan berpuasa sekitar 7hari. sekitar menjalankan puasa pada ketika tengah malamnya kamu melaksanakan terlebih dahulu sholat sunnah hajat 2rokaat,lalu lantas mulai membacanya.
1 . pada malam senin tengah malam mengahadap kebarat laut menyimak yaa rohamanu, yaa………., yaa rohiimu ya…………………….444 x.
2. guna mlm selasa mengahadap kebaratdaya membaca: yaa maliku ,yaa……………,yaa Qudduusu yaa………………..333 x.
3. utk malam rabu menghadap kebarat membaca: yaa kabiiru, yaa………….,yaa muntahaa yaa………………….777 x.
4. utk malam kemis menghadap ketenggara membaca; yaa a’liimu, yaa………….,yaa mutaa’limu yaa………………..888 x.
5. utk malam jumaa’t menhadap ke utara,membaca: yaa kaafi, yaa ………….,yaa mughnii yaa…………………….666 x.
6. utk malam sabtu menghadap ke selatan,membaca: yaa fataahu,yaa…………….,yaa rojaaaqu yaa………………999 x.
7. utk malam minggu menhadap ke timur,membaca : yaa hayyuu,yaa…………….,yaa Qoyyuumu yaa…………..555 x.
keterangan : guna titik-titik kosong sesudah asma,di sebutkan nama orang yg anda tuju.
apabila dalam 7hari orang yg anda tuju itu blm datang pun atau belum menyukai anda,maka kamu harus mengulanginya lagi,karena kunci dalm sebuah keberhasilan tersebut semua tergantung dari upaya dan kesungguhan anda.

9. ILMU PENGASIHAN DENGAN SURAT AL-FATIHAH.

Bissmillahirrohmannirrohim.
Alhamdulillahirobbil a’lamiin,arrohman nirrohim,maaliki yawmiddin,iyyaaa kan’a budu wa iyyaa kanasyta’iin,ihdinasyshiroothol mustakiim,shirootol ladziina ana’mta a’laihim [ sebut nama orang yg kit tuju,sambil menginginkan wajahnya],ghoiril maghdhuubi a’laihim waladdhooliiim,aamiiin.

Ket: di baca ketika akan bertemu

10.ILMU PENGASIHAN DENGAN SURAH YASIIN AYAT 36

AYAT 36 Bagi cari jodoh- Tiup 7 kali dalam tangan dan sapu ke muka pada pagi hari.

11.ILMU PENGASIHAN DENGAN SURAH AR RAD AYAT 31

“Walau anna Qur’aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi-at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an” (Ar-Ra`d : 31)

Apabila ingin disukai oleh seluruh orang baik laki laki maupun wanita atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 memiliki daya keampuhan yang tinggi untuk tersebut bila dibaca 7x (tujuh kali) kemudian sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah bakal berhasil.

12.ILMU PENGASIHAN DENGAN AL FATIHAH

“Robbil ‘aalamiin” Bila hendak disayang dan disukai oleh orang beda maka ayat ini ditulis pada piring putih dan dilebur dengan minyak wijen lalu digunakan untuk minyak rambut. Insya Allah tidak sedikit orang yang sayang dan mencintai.

13 . ILMU PENGASIHAN DENGAN AYAT 7

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak bakal menimpa kami tetapi apa yang telah diputuskan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan melulu kepada Allah orang orang yang beriman mesti bertawakkal.
2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak terdapat yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan andai Allah menghendaki kebaikan untuk kami, maka tidak terdapat yang dapat menampik karuniaNya. Dia menyerahkan kebaikan tersebut kepada siapa yang dikehendakiNya salah satu hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak terdapat suatu hewan melata juga di bumi, tetapi Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia memahami tempat berdiam hewan itu dan lokasi penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam buku yang nyata
4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal untuk Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu hewan melata pun tetapi Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus
5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa tidak sedikit binatang yang tidak bisa membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan untuk manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang bisa menahannya dan apa saja yang disangga oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup guna melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin urusan hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh andai kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg membuat langit dan bumi?? Niscaya mereka membalas “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku mengenai apa yang anda seru selian Allah, andai Allah berkeinginan mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu tersebut dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau andai Allah berkeinginan memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menyangga rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.

.Apabila ayat 7 ini dilaksanakan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan mempermudah rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi semua hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

ILMU PELET

Pelet adalahjenis ilmu gaib yang bermanfaat untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang supaya jatuh cinta untuk orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak melulu di Indonesia, di masing-masing belahan dunia tidak jarang kali dikenal “mantra cinta”. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tapi kegunaannya sama, yaitu guna menanamkan rasa cinta di hati sasaran.

Tradisi mistik dan spiritual adalahkonsep universal meskipun ditempuh dengan metode-metode yang berbeda. Setiap masyarakat yang mempercayai adanya “kekuatan gaib”, tentulah mereka mengenal sekian banyak ilmu spiritual, tergolong ilmu yang kegunaannya untuk percintaan laksana ilmu pelet.

MACAM MACAM JENIS PELET

Mungkin tidak terhitung jenis ilmu pelet di dunia ini,karena beda negara beda namanya,lain wilayah lain pula tatacaranya.karena tersebut sebagai penambah wawasan saya bakal mengemukakan sejumlah di antaranya :

1 Pelet nyi sari bulu perindu :

Pelet ini bermanfaat untuk mengendam / hipnotis seseorang untuk kita.yang utama guna memaksakan kehendak kita untuk si target .untuk mengacaukan PIL / WIL sampai-sampai target yang udah bersangkutan sex dgn anda akan inget tidak jarang kali kita namun si target tak sempat memberikan keperluan biologis sex.

maka kemaluannya lelaki akan hilang otomatis nyaris serupa dengan santet Banyuwangi campur dengan gendam Yogya.berhati-hatilah pelet ini khusus guna wanita saja….kalau tidak salah bahan medianya ayam hitam saja kemudian di sembelih lehernya si ayahm hitamnya guna ritualnya khusus.

2 Pelet Pelintir merica

Pelet ini bermanfaat untuk perempuan langsung orgasme sesudah kita menyimak mantra eksklusif dari tanah Dayak KALIMANTAN seraya melintir-melintir merica.maka perempuan yang di targetkan bakal orgasme langsung / terangsang.
khusus lelaki / kaum Adam.

3 Pelet penghancur sukma

Pelet ini bermanfaat untuk menjebol hati dan jiwanya si target agar mau dengan anda dengan medianya hanya lumayan FOTO saja.

4.Pelet gendam asmaradhana .

Pelet ini berfungsi untuk orang yang ruwet dlm soal pacaran .misal si cewek sering di suruh ngesex berulang kali keperawannya di berikan tp si cowok inginkan lepas tanggung jawab.intinya Pelet ini kegunaannya yaitu mencakup hipnotis dan penyatuan pasangan yang ruwet / inginkan cerai .nah pelet gendam ini bermanfaat untuk urusan tsb sesuai buat cewek/cowok.

5.Pelet gendam 5 Penjuru .

Pelet ini bermanfaat menghipnotis langsung ke targetnya / memakai media Foto saja,fungsinya buat menenangkan kehidupan lokasi tinggal tangga,orang yang awalnya tidak menyukai kita dalam hati di paksa dengan ilmu pelet ini secara tidak sadar menyukai kita dengan tulus hati dan setia

6.Pelet gendam Dewi Lanjar .

Pelet ini bermanfaat untuk memaksakan kehendak cinta anda yang udah ditampik ke target sampai-sampai si target di paksa guna nikah / jadi kan pacar.membantu orang guna menghancurkan lokasi tinggal tangganya orang laen sampai orang yang lokasi tinggal tangganya hancur inginkan menikah dengan kita.

7.Pelet gendam Ratu Pantai selatan.

Pelet ini difungsikan untuk kaum ADAM saja guna ditujukan ke kaum hawa.seperti kita mohon sesuatu ke perempuan semuanya langsung dituruti,mulai mohon sex bersetubuh,minta perhiasan dan fulus .ini kelompok abangan agak hitam dan agak putih; tergantung pemakainya pun kalau pemakainya baik bakal jd baik dan pemakainya jahat bakal jd jahat.rata-rata pelet gendam ratu pantai unsur selatan ini dimanfaatkan kaum Adam untuk durjana jalanan.kamsudnya untk mencuri di bus atau jalan dgn teknik hipnotis pelet ini dgn melulu dicolek,di tampar punggungnya si target atau melulu melihat si target.

8.Susuk kerajaan

konon susuk merupakan kebiasaan mistis yang diwariskan semenjak zaman nusantara yang ditandai dengan berdirinya kerajaan kutai pada 400SM. pada masa tersebut raja mulawarman disanyalir memakai susuk guna mndongkrak kewibawaannya dimata rakyat dan pun para musuhnya. dan memang dikecamatan tenggarong dan kutai kartanegara, pusat kerajaan kutai tempo dulu bukti pengaruh susuk di kerajaan yang terletak di kalimantan unsur timur itu dapat di telusuri dari batu tulis dan selebaran buku yang berserakan di wilayah yang pernah di kunjungi oleh punggwa kerajaan kutai.menurut keterangan dari cerita, dayang yang terpilih dimandikan raja mulawarman pun dengan memakai susuk supaya terlihat lebih cantik dan menggairahkan semuanya.

CARA KERJA PELET

Cara kerja pelet pelet ini rata rata sama yaitu masing-masing ajian mempunyai khadam atau jin yang menguasai atau yang dapat di perintahkan guna menpegaruhi benak dan hati lawan jenis yang hendak dituju dengan ilmu pelet ini.

Jadi intinya saat seseorang melaksanakan pelet aji itu maka ia sebetulnya sedang berkerjasama dengan khadam atau jin penguasa ilmu pelet itu untuk menpegaruhi supaya lawan jenisnya suka pada pelaku ajian ini.

Kelebihan pelet ini ialah asalkan pelaku ajian ini dapat menaati aturan ilmu pelet ini maka lawan jenisnya bakal bertekuk lutut padanya ,namun bila sasaran pelet aji ini memiliki imam yang kuat seringkali sulit dimasuki malah nanti balik ke pelaku sendiri yang menbuat ia semankin cinta tetapi sakit sebab cinta tak terbalas. ( catatan.Penulis tidak mempunyai ilmu pelet yang terdapat diatas )

Sekian dulu dari saya,semoga doa ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wasalam

Fathul ahadi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *