Doa pengasihan

lmupeletdanpengasihan.com kali ini membahas tentang doa doa pengasihan yang banyak kita gunakan dalam kehidupan.

PENGASIHAN1

Seperti hal nya rejeki dan kesehatan maka dari segi yang berhubungan dengan asmara sesorangpun juga perlu sarana pendukung agar hubungan dengan orang lain terutama yang lain jenis apalagi pasangan tetap serasi.karena seperti yang di jelaskan dalam halaman ilmu pengasihan maka doa pengasihan juga sangat di perlukan.

Ada banyak doa pengasihan yang bisa di gunakan,mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi,ada yang menggunakan ayat ayat alqur’an,ada yang menggunakan jampi jampi,ada yang menggunakan mantera bahkan ada sebagian masalah yang baru selesai setelah menggunakan minyak pengasihan.

Karena setiap pengasihan pasti akan membawa pengaruh terhadap orang lain yang di tuju maka sebagian orang termasuk saya akan menggunakan mahar sebagai filter atau penyaringan dalam pemberian suatu ilmu pengasihan dengan tujuan agar jangan sampai kebablasan memberikan senjata kepada seorang anak kecil karena bisa membahayakan orang lain. Sebagian ilmu pengasihan umum akan di berikan tidak menggunakan mahar karena pengaruh ilmu tersebut tidak terlalu kuat mempengaruhi orang lain sehingga cukup aman untuk di berikan secara umum.

Tingkatan doa Pengasihan.

1.Ilmu Pengasihan Tanpa Mahar

Seperti saya sampaikan di atas maka saya akan memberikan beberapa doa pengasihan yang bisa di gunakan tanpa harus melalui pemaharan.

1. UNTUK WANITA YANG AKAN DINIKAHI
“ Alloohumma Yaa Robbi Anta Hasbii ‘Alaa Fulaanata Binti Fulaanata ‘Aththif Qolbahaa ‘Alayya Wa Sakhkhirlii Qolbahaa Wa Dzallilhaa Lii Wa Habbibnii Ilaihaa Hattaa Ta’ti Ilayya Khoodhi’atan Daliilatan Min Ghoiri Mahlatin Wasygholhaa Bimahabbatii Innaka ‘Alaa Kulli Sya_in Qodiirun “

Artinya : “ Ya Allaah ya Robb-ku Engkaulah yang mencukupkan aku kepada fulanah anak perempuan fulan ( sebutkanlah orang yang dituju) cenderungkanlah hatinya kepadaku, dan paksakanlah hatinya untukku, dan kasihanilah ia untukku dan cintakanlah aku kepadanya sehingga ia datang kepadaku dengan sopan lagi kasih sayang tanpa menunda-nunda. Dan sibukkanlah ia dengan mencintaiku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “.

Keterangan :
-khusus laki laki
-Caranya yaitu berpuasa pada hari kamis benar-benar-benar karena Allaah, kemudian pada sepertiga malam terakhirnya sekitar jam tiga malam bangun untuk mengerjakan shalat sunnah hajat sebanyak dua rakaat
– Rakaat pertama setelah membaca Surat Al Fatihah membaca Surat Al Insyiroh “ Alam nasyroh laka shodroka………… “ lalu pada rakaat keduanya setelah membaca Surat Al Fatihah membaca Surat Al Kautsar “ Innaa a’ thoinaakal kautsar ……”
– setelah mengucapkan salam, lalu membaca do’a tersebut diatas sebanyak tiga kali.

2. DOA NABI YUSUF

Do’a Yusuf itu memiliki khasiat yang luar biasa lagi menakjubkan,yaitu barang siapa yang membaca do’a Yusuf tersebut, maka orang laki-laki maupun perempuan akan menaruh sayang, bila tidak merasa sayang,maka bacalah seratus kali lalu diusapkan pada muka,inya ALLAH orang yang melihatnya akan menaruh sayang. Inilah do’anya yang dibaca:

“BISMILLAAH,ALLAAHUMMA,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD”

3. AL FALAQ DAN AN NAAS
Do’a Mahabah atau pengasihan ampuh dengan do’a kasiat surat Al-Muawidatain (surat al-falaq dan surat An-Nas ) di dalam kitab Mujarobat Ad Dayroby Al-Kabir Menyatakan ” ketika ingin mengamalkan Surat Muawidatain dengan tujuan supaya di cintai orang yang kita cintai maka berpuasalah dengan tidak memakan sesuatu yang bernyawa maupun terbuat dari sesuatu yang bernyawa, kemudian bacalah Surat muawidatain tersebut 1000x dan setiap memperoleh bacaan 100x kemudian membaca Do’a ini :

“ajibuu wa tawakaluu aiyuhal waswasul khonasu biqolbi ………bil makhabati wal mawaddati attifuu qolbahu alaiya” .

Demikianlah amalan yang akan jadi sebuah jembatan do’a memohon kepada Allah untuk memenuhi hajat kita.

4. SURAH YUSUF

“ Idz Qoola Yuusufu Li_Abiihi Yaaa Abati Innii Roaitu Ahada ‘Asyaro Kaukaban Wasy Syamsa Wal Qomaro Roaituhum Lii Saajidiina Wa Alqoitu ‘Alaika Mahabbatan Minnii Walitushna’a ‘Alaa ‘Ainii”.

Artinya : “ Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya : “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh dibawah pengawasanku “.

Keterangan :
Apabila ada seorang pemuda atau siapa saja yang baru dalam masa percintaan, maka untuk menambah rasa cinta terhadap kekasihnya, hendaklah setiap ia berjumpa dengan kekasihnya membaca ayat tersebut diatas.

5. DISAYANG BANYAK ORANG

bismillahirrahmanirrahiim
“ Alloohul Kaafi Robbunal Kaafii Qoshodnal Kaafii Wajadnal Kaafii Likullin Kaafii Kafaanal Kaafii Wa Ni’mal Kaafii Alhamdu Lillaahi Allaahumma ‘Aththif Quluubal ‘Aalamiina Bi_Asrihaa ’Alayya WaAlbisnil Qobuula Bisyalmahat “.

Artinya : “ Allaah Dzat yang Maha Mencukupkan, Robb kami yang Maha Mencukupkan, kami bermaksud kepada Dzat yang Maha Mencukupkan, kami temukan Dzat yang Maha Mencukupkan kepada setiap sesuatu yang mencukupkan telah mencukupkan kepada kami Dzat yang Maha Mencukupkan dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang Maha Mencukupkan, segala puji bagi Allaah, Ya Allaah condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan dengan ‘syalmahat’ “.

Keterangan :
Untuk mahabbah umum atau mahabbah agar dicintai oleh banyak orang ini selain bermanfa’at bagi setiap orang terutama bermanfa’at bagi para pemimpin.

6.PENGASIHAN DENGAN AYATUL KURSI

“Bismillahir Rahmanir Rahim
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ali Muhammad Allâhu lâilâha illâ Huwa. Al-Hayyul Qayyûm. Lâ ta’khudzuhu sinatuw wa lâ naum. Lahû mâ fis samâwâti wa mâ fil ardhi. Man dzal ladzî yasyfa`u `indahu illâ biidznih. Ya`lamu mâ bayna aydîhim. Wa mâ khalfahum wa lâ yuhîthûna bisyay-in(m) min `ilmihi illâ bimâsyâ’. Wasi`a kursiyyuhus samâwâti wal ardhi. Wa lâ yu’duhû hifzhuhumâ. Wa Huwal `Aliyyul `Azhîm.”

Caranya:
Ayat ini (ayat Kursi, Al-Baqarah: 255) dibaca sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, selama 7 hari, ketika terbit fajar, menghadap ke kiblat, sebelum berbicara dengan siapapun. mereka banyak yang berhasil.

7.PENGASIHAN DENGAN KAROMAHNYA PARA NABI.

Bismillahirrohmannirrohim.
“Allahumma layyin lii Qolba….binti……,kamaa sakhorta fira’una lii muusa alihissalam.wa layyin lii Qolba…………………binti…….,kama sakhortal hadiida lii dawuuda alaihissalam.wa layyin lii Qolba…………………binti…….,kama sakhotta ahada asaro wasyamsa walkomaro lii yuusuufu alaihissalaam,birohmatika yaa arhamarroohimiin.”

ket: bacaan tersebut boleh dibaca setelah bkda sholat 5waktu,dan apabila mendesak maka ditambah pelaksanaannya dgn melaksanakannya ditengah malam sebakda sholat hajat.

8.DOA PENGASIHAN DENGAN ASMA ALLAH MENURUT HARI.

sebelum anda melaksanakan aurod atu mewiridkan amaln ini,hendaklah mani kerams dula dan berpuasa selama 7hari. selama menjalankan puasa pada saat tengah malamnya anda melaksanakan terlebih dahulu sholat sunnah hajat 2rokaat,lalu kemudian mulai membacanya.
1 . pada malam senin tengah malam mengahadap kebarat laut membaca yaa rohamanu, yaa………., yaa rohiimu ya…………………….444 x.
2. untuk mlm selasa mengahadap kebaratdaya membaca: yaa maliku ,yaa……………,yaa Qudduusu yaa………………..333 x.
3. utk malam rabu menghadap kebarat membaca: yaa kabiiru, yaa………….,yaa muntahaa yaa………………….777 x.
4. utk malam kemis menghadap ketenggara membaca; yaa a’liimu, yaa………….,yaa mutaa’limu yaa………………..888 x.
5. utk malam jumaa’t menhadap ke utara,membaca: yaa kaafi, yaa ………….,yaa mughnii yaa…………………….666 x.
6. utk malam sabtu menghadap ke selatan,membaca: yaa fataahu,yaa…………….,yaa rojaaaqu yaa………………999 x.
7. utk malam minggu menhadap ke timur,membaca : yaa hayyuu,yaa…………….,yaa Qoyyuumu yaa…………..555 x.
keterangan : untuk titik-titik kosong setelah asma,di sebutkan nama orang yg kita tuju.
apabila dalam 7hari orang yg kita tuju tersebut blm datang juga atau belum mencintai anda,maka anda harus mengulanginya lagi,karena kunci dalm suatu keberhasilan itu semua tergantung dari upaya dan kesungguhan anda.

9. DOA PENGASIHAN DENGAN SURAT AL-FATIHAH.

Bissmillahirrohmannirrohim.
Alhamdulillahirobbil a’lamiin,arrohman nirrohim,maaliki yawmiddin,iyyaaa kan’a budu wa iyyaa kanasyta’iin,ihdinasyshiroothol mustakiim,shirootol ladziina ana’mta a’laihim [ sebut nama orang yg kit tuju,sambil membayangkan wajahnya],ghoiril maghdhuubi a’laihim waladdhooliiim,aamiiin.

Ket: di baca saat akan bertemu

10.DOA PENGASIHAN DENGAN SURAH YASIIN AYAT 36

AYAT 36* Untuk cari jodoh- Tiup 7 kali dalam tangan dan sapu ke muka pada pagi hari.

11.DOA PENGASIHAN DENGAN SURAH AR RAD AYAT 31

“Walau anna Qur’aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi-at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an” (Ar-Ra`d : 31)

Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah akan berhasil.

12.DOA PENGASIHAN DENGAN AL FATIHAH

“Robbil ‘aalamiin” Bila ingin disayang dan dicintai oleh orang lain maka ayat ini ditulis pada piring putih dan dilebur dengan minyak wijen lalu dipakai untuk minyak rambut. Insya Allah banyak orang yang sayang dan mencintai.

13 . DOA PENGASIHAN DENGAN AYAT 7

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang orang yang beriman harus bertawakkal.
2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata
4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus
5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka : “Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.
.Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi para hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

2.Doa Pengasihan Yang Menggunakan Mahar

Untuk doa pengasihan yang tingkatan ini ,maka doa dan tatacara akan dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan setelah proses pemaharan di lakukan sebagai filter karena kekuatan doa pengasihan pengasihan ini membawa pengaruh yang cukup kuat terhadap target yang di tuju,doa atau amaliah pengasihan tersebut bisa di lihat
penjelasan umumnya dengan mengklik judulnya di bawah ini.

1.Pengasihan pandang suhut

2.Pengasihan air nurani

3.amaliah pemanggil sukma

4.pengasihan lewat media air minum

5.pengasihan suhut mata

6,pengasihan isim jibril

7.penunduk hati air dalam mulut

8.doa penghapus rasa

9.amaliah basatru batin.

3.Pengasihan yang menggunakan media minyak

Pengasihan jenis ini hanya di gunakan oleh orang yang benar benar membutuhkan dengan masalah tertentu,pasangan selingkuh,di putuskan pasangan tanpa sebab,di ceraikan tanpa kesalahan..dll..di mana kadang kadang masalah tersebut tidak bisa di selesaikan dengan ilmu pengasihan yang menggunakan mahar di atas..

1.Minyak Bulu Perindu

2.Minyak Kukang

3.Minyak Ular cintamani

Pengasihan yang menggunakan minyak ini menggunakan mahar yang tinggi dan hanya orang orang yang benar benar membutuhkan saja yang bisa menggunakan pengasihan jenis minyak ini.

Semoga penjelasan tingkatan doa pengasihan ini bisa bermanfaat bagi anda.

Wasalam

Fathul ahadi