50 Doa Pelindung Dan Pagar Diri

50 doa pagar diriIlmupeletdanpengasihan.com – kali ini mencoba membicarakan tentang 50 doa doa pagar diri yang berasal dari ayat ayat alqur’an dan hadist.

50 Doa pagar diri itu di ijazahkan secara umum ,jadi dapat langsung dilaksanakan tanpa mesti meminta ijin untuk saya.

Bagi kamu yang hendak menyebar luaskan artikel ini silahkan copy paste dengan teknik yang bijaksana..

50 Doa Pelindung Dan Pagar Diri

1.DOA TERHINDAR DARI BERBAGAI KEBURUKAN

Allahumma innii a’udzubika minalhammi walhuzni wal’ajzi walkasali walbukhli waljunbi wa dhola’idaini wa gholabatirrijali

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) mengenaskan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.”

2.MINTA PERLINDUNGAN SIKSA DAN FITNAH
:
“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min ‘adzâbi Jahannam, wa min ‘adzâbil-qabri, wa min fitnatil-mahyâ wal-mamâti, wa min syarri fitnatil-masîhid-Dajjâl”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnahnya Masih Dajjal”.

3.MINTA PERLINDUNGAN COBAAN DUNIA :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min jahdil-balâ-i, wa darakisy-syaqâ-i, wa sû-il-qadhâ-i, wa syamâtatil-a’dâ-i”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari beratnya cobaan, dan dari bertemu kecelakaan, dan dari buruknya qadha (taqdir), dan dari gembiranya musuh”.

4.MINTA PERLINDUNGAN DARI KELEMAHAN BATIN :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minal-hammi, wal-hazani, wal-‘ajzi, wal-kasali, wal-jubni, wal-bukhli, wa dhala-‘id-daini, wa ghalabatir-Rijâli”

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari kesusahan dan kesedihan,dari kekurangan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kebakhilan, dari keberatan hutang dan diungguli (dipaksa) orang”.

5. MINTA PERLINDUNGAN DARI KELALAIAN :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min qalbil-lâ yakhsya’, wa du’â-il-lâ yusma’, wa min nafsil-lâ tasyba’, wa min ‘îlmil-lâ yanfa’ . A’ûdzu-bika min hâ-ulâ-il-arba’ “.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, dan do’a yang tidak didengar, dan dari diri yang tidak kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfa’at. Aku berlindung pada-Mu dari 4 (Empat) perkara itu”.

6.DOA PERLINDUNGAN DARI KEMUNAFIKAN, AKHLAQ BURUK DAN SEMPITNYA REZEKI :

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minan-nifâqi, wa sû-il-akhlâqi, wa dhaiqil-arzâqi”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung kepada-Mu dari sifat munafik, dan dari akhlaq (perangai) yang buruk, dan dari sempitnya rezeki”.

7. MINTA PERLINDUNGAN DARI SYIRIK YANG HALUS
“Allâhumma innî a’ûdzu-bika an-usyrika bika syai-an a’lamu, wa astaghfiruka limâ lâ a’lamu”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu andai aku menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada-Mu terhadap apa-apa yang aku tidak tahu”.

8. DOA PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN SYAITHAN

“Rabbi a’ûdzu-bika min hamazâtisy-syayâthîn wa a’ûdzu-bika rabbi an-yahdhurûn”

Artinya:
“Ya Rabbi, aku berlindung pada-Mu dari bisikan-bisikan syaithan, dan aku berlindung pada-Mu dari kedatangan mereka kepadaku”.
(Surah Al-Mu’minûn (23) : 97 & 98)

9.MINTA PERLINDUNGAN DARI FITNAHNYA KAYA DAN FITNAHNYA FAQIR ( MISKIN)

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min fitnatil-ghinâ wa a’ûdzu-bika min fitnatil-faqr, wa a’ûdzu-bika min an uradda ilâ ardzalil-‘ûmuri, wa a’ûdzu-bika min fitnatid-dun-yâ wa ‘adzâbil-qabri”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya kaya, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya faqir, dan aku berlindung pada-Mu daripada andai aku dibalikkan kelanjutnya umur, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya dunia dan siksa kubur”.
(H.R. Bukhârî)

10.DO’A PERLINDUNGAN DARI SYETAN.

“ROBBI A’UDZUBIKA MIN HAMAZAATI SYAYAATHIINI WA A’UDZUBIKA ROBBI AN YAHDDHURUN.”

Artinya:
“Ya Tuhanku aku berlindung untuk Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. (97) Dan aku berlindung [pula] untuk Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.” (98)
(QS. Al mu’minuun 97-98)

11.DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI SIKAP MURTAD

“Allaahumma innaa na’uudzubika an narji’a ‘alaa a’qaabinaa au nuftana ‘an diininaa”

Arti nya:
“Ya Allah, bahwasannya kami berlindung kepada-Mu dari masalah yang dapat membalikkan kami ke masa kemudian atau bisa mengacaukan kami. (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Thabarani)”

12.PERLINDUNGAN DIRI DAN RUMAH DARI SIHIR DAN GANGGUAN JIN
Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan Surat An Naas

Dalil:
Dari Abdullah bin Khubaib t, Rasulullah r bersabda,
“Ucapkanlah !” Mereka (para shahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus kami sampaikan ?”
Nabi r bersabda, “Qul huwallaahu ahad (Surat al Ikhlas), surat An Naas, dan al Falaq sejumlah tiga kali di kala pagi dan malam hari, itu lumayan bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi no 2499(kt)]

13.DOA PERLINDUNGAN PAGI DAN PETANG

[Bismillaahil ladzii laa yadzurru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa-i wahuwas samii’ul ‘aliim.]

“Dengan nama Allah, tidak terdapat yang membahayakan bareng namaNya sesuatu juga yang terdapat di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”
Dalil:

Dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda,
“Barangsiapa salah satu hambaNya yang menyampaikan di pagi hari atau petang: (artinya: Dengan nama Allah, tidak terdapat yang membahayakan bareng namaNya sesuatu juga yang terdapat di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” ), tiga kali, tidak terganggu dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi]

14.MENGUCAPKAN SEBANYAK 100 KALI TIAP PAGI DAN PETANG:

[Laa ilaaha illallaoohu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir.]

Tiada ilah di samping Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan, untukNya segala Puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Dalil:
Dari Abu Hurairah t, Rasulullah r bersabda,
“Barangsiapa membaca: (doa di atas) sejumlah 100 kali sehari bakal mendapatkan pahala senilai melepaskan 10 budak dan tertulis 100 kebaikan dan dihapus 100 keburukan serta bacaan itu dijadikan perisai baginya dari setan, semenjak pagi sampai sore hari. Dan tidak terdapat seorang juga yang lebih mulia darinya kecuali orang yang mengamalkannya lebih banyak” [HR Bukhari, Muslim]

15. JIKA DIBACA KETIKA AKAN TIDUR

“Innallaaha qawiyyun aziizun. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu’minun” (At-Taghabun : 13)

Dibaca dengan penuh kesediaan dalam suasana berwudlu (tidak berhadas) maka akan dimaafkan oleh allah dosanya. Dan andai dibaca saat akan istirahat maka sekitar tidur akan dibentengi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

16. SELURUH PENDUDUK AKAN SELAMAT DARI PENYAKIT MENULAR

“Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja-alallaahu likulli syai-in qadraan” (Ath-Thalaq : 3)

Apabila dibaca bakal menjadi tangkal yang ampuh dan andai ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau lantas dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu diblokir dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh warga akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini barangkali saja jawaban atau dapat pun dijadikan pilihan ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang diakibatkan virus virus riskan yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus riskan yang telah diketahui identitasnya laksana Flu burung,flu babi flu dan flu lainnya.

17 MENGHADAPI ORANG YANG SEDANG MARAH

“Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila” (Al-Muzzammil : 9)

Dibaca pada 7 butir padi lantas dibawa menghadapi orang yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya bakal reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT .

18. MENGHADAPI PENGUASA DHALIM

“Inda dzil arsyil makiini” (At-Takwir : 20)

Seorang raja, presiden atau semua pejabat pemerintah pun penguasa hukum dan penegak hukum tidak jarang kali kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas dominasi yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya, penyalahgunaan wewenang tidak jarang kali saja anda temui saat berhadapan dengan mereka. tanpa mereka sadar atau dalam suasana sadar memandang bahwa dominasi atau jabatan yang diembannya tersebut kekal tiada berujung..nau’uzubillah!!! bila kamu mengalami laksana ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. caranya: Bacalah 7x sambil menyangga nafas saat berhadapan dengan penguasa lalim lantas hembuskan pada penguasa itu sambil minta dalam hati supaya dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala hal dengannya.

19. AL IKHLAS,AL ALAQ,AN NAAS

AlBazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Al Aslami, dengan kedudukan perawi shahih, ia berkata, “Kami pernah bareng Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan umrah. Hingga saat kami hingga di lembah Waqim, tiba-tiba kabut hadir .menyelimuti sampai-sampai kami juga tersesat jalan. Manakala menyaksikan hal itu, Rasulullah SAW berpaling menuju kelompok yang pekat, kemudian mendudukkan untanya. Setelah tersebut beliau berdiri dan berdiam sejumlah lama. Beliau terus menerus shalat sampai terbit fajar. Kemudian beliau memegang kepala untanya (mengambil tali kekangnya), lantas berjalan sedangkan Abdullah Al Aslami di samping beliau. Lalu Rasulullah SAW menempatkan telapak tangannya di dadaku. Kemudian beliau berkata, ‘Bacalah!’Aku berkata, ‘Apa yang mesti aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Bacalah Qul huwallaahu ahad (surah Al lkhlash)!’ Kemudian beliau berkata, “Bacalah!”. Aku berkata, ‘Apa yang mesti aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Qul a’uudzu birabbil faloq, min syarri maa khalaq (surah Al Falaq)’. Lalu aku membacanya sampai selesai. Kemudian beliau berkata, ‘Bacalah!’ Aku berkata, ‘Apa yang mesti aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Qul a’uudzu birabbinnaas (surah An-Naas)!’ Aku pun menyimak Qul A’uudzu birabbinnaas sampai selesai. Lalu Rasulullah SAW berkata, ‘Beginilah teknik meminta perlindungan untuk Allah sebab tak terdapat hamba yang meminta perlindungan bisa menyamainya.”.

20.UNTUK TOLAK SIHIR ATAU PAGAR RUMAH

“Maliki yaumiddiin” Bagi tolak sihir atau pagar rumah, Ayat ditulis pada kertas putih polos lantas masukkan dalam bumbung bambu kemudian ditanam di empat pojok rumah, Insya allah penghuni lokasi tinggal akan dibentengi dari marabahaya.

21. SELAMAT DARI ORANG YANG SEDANG MENGAMUK/MARAH

“Wa iyyaaka nastaiin”Untuk selamat dari orang yang sedang mengamuk/marah atau hewan yang galak maka bacalah ayat “Wa iyyaaka nastaiin’ sejumlah 7x lantas tiupkan untuk orang yang dimaksud maka mendadak marahnya bakal reda dan tidak akan berkata kecuali bahasa yang estetis dan lembut menyejukkan hati.

22. BILA ANDA MEMILIKI MUSUH

” Shirothollaladziina” Bila kamu mempunyai musuh dan menakut-nakuti akan membunuh atau mencelakai maka segeralah mendekatkan diri pada Allah dengan hati yang sarat ikhlas pada Allah seraya dihati menyimak ayat ” Shirothollaladziina” berulang ulang maka dengan kudrat irodat Allah musuh yang awalnya akan mencelakai tersebut seketika berubah baik sebab hilang kebenciannya dan musuh tadi tidak bakal memusuhi anda.

23. DALAM KEADAAN TERDESAK DAN TERANCAM

“An ‘amta ‘alaihim” ini sungguh luar biasa, sebab seketika sekeliling anda tiba mendarat akan pulang menjadi lautan api yang seakan siap melahap siapa saja yang mengganggu. Caranya: ketika kamu dalam suasana terdesak dan dalam bahaya oleh kepungan musuh atau perampok maka tidak boleh panik. Segeralah secepat kilat memungut pasir/tanah lantas bacakan ayat itu lalu sebarkan ke arah musuh, maka musuh bakal lari pontang panting sebab melihat lautan api dihadapan mereka.

24. AMAN DARI SEGALA HAL SELAIN AJAL

Barang siapa yang menyimak ‘Al-Fatihah’ diwaktu berkeinginan tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sejumlah 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia bakal aman dari segala urusan di samping ajal. Dan siapa berhajat (bercita-cita sesuatu) untuk Allah SWT lantas dia menyimak Al-Fatihah sejumlah 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh hingga 40 hari (tidak Lebih) lantas memohon untuk Allah SWT, Insyaallah Dia akan mengisi keperluannya.

25. MELINDUNGI PEMBACANYA DARI AZAB KUBUR

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Surah Al-Mulk tersebut memelihara dan mengayomi pembacanya dari azab kubur.”

26. MEMBUAT SETAN MENANGIS

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Bila seorang anak Adam menyimak surat “As Sajadah” lantas ia bersujud, maka pergilah setan menepi sambil menangis dan berkata, “Betapa celakanya aku! Anak Adam diperintah guna bersujud, ia juga bersujud, maka ia menemukan surga, sementara aku diperintah guna bersujud, aku juga enggan, maka aku menemukan neraka.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i’I, Ibnu Majah, Ahmad, Muslim) Shahih.

27. YASIIN PEMAGAR RUMAH

Pelindung Rumah- Ambil Air Satu Ember Besar penuh.- Celupkan jari telunjuk kanan kedalam ember yang di isi air.- Baca Sholawat Nabi 3 X- Baca surah Yasin 7 X, pada ayat ke 9 baca 11 x- Baca Ayat Qursy 99 X- Baca Ayat Qursy 1 X, kemudian pada ayat ter akhir baca 100 X- Berdo’a mohon untuk Allah, supaya air berfungsi untuk memagari lokasi tinggal sehingga bilamana ada ghoib fasik/ kafir bakal binasa seketika tersebut juga.(Saat berdo’a jari telunjuk kanan tetap terdapat di dalam ember air).

Keterangan:- Setelah berdo’a, cipratan air ke semua area lokasi tinggal (Pagar, tembok rumah, pintu, genteng dll).- Gunakan pun sedikit untuk mencuci lantai.- Masukan kedalam tangki Air dll.

AYAT KURSI ,AYAT PELINDUNG
28.TERPELIHARA SIANG DAN MALAM

Sesiapa yang menyimak ayat Kursi dengan khusyuk masing-masing kali selepas sholat fardhu, masing-masing pagi dan petang, masing-masing kali terbit masuk lokasi tinggal atau berkeinginan musafir, insyaAllah bakal terpeliharalah dirinya dari godaan syaitan, durjana manusia, hewan buas yang bakal memudaratkan dirinya bahkan keluarga, anak-anak, harta bendanya pun akan terpelihara dengan izin Allah s.w.t.

29. TERPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Mengikut penjelasan dari buku “Asraarul Mufidah” sesiapa melaksanakan membacanya masing-masing hari sejumlah 18 kali maka bakal dibukakan dadanya dengan sekian banyak hikmah, dimurahkan rezekinya, ditingkatkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sampai-sampai semua orang bakal menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.

30. MENCERDASKAN AKAL FIKIRANNYA/TERLINDUNG DARI KEBODOHAN

Syeikh Abu Abbas terdapat menerangkan, siapa yang membacanya sejumlah 50 kali kemudian ditiupkannya pada air hujan lantas diminumnya, Insya-Allah, Allah bakal mencerdaskan akal fikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan.

31.TERLINDUNG DARI KEFAKIRAN

Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: “Sesiapa kembali ke rumahnya serta menyimak ayat Kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya.
32. TERHINDAR DARIPADA KEJAHATAN SYAITAN DAN KEJAHATAN PEMBESAR.

Sabda baginda lagi; “Umatku yang menyimak ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat, lantas berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memeliharanya daripada durjana syaitan dan durjana pembesar.”

33.TERPELIHARA DARI HASUTAN SYAITAN

Orang yang selalu menyimak ayat Kursi disukai dan dipelihara Allah sebagaimana DIA merawat Nabi Muhammad.
Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi bakal mendapat bantuan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta agitasi syaitan.

34.DI LINDUNGI DARI PENCURIAN

Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, bakal terhindar daripada pencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang powerful menyekat pencuri daripada menginjak rumah.
35.DILINDUNGI DALAM PERJALANAN
Mengamalkan bacaan ayat Kursi pun akan menyerahkan keselamatan saat dalam perjalanannya.

36.MENGUSIR JIN

Ayat Kursi yang dibaca dengan sarat khusyuk, insya-Allah akan mengakibatkan syaitan dan jin terbakar.

37.MELINDUNGI RUMAH BARU

Jika kamu berpindah ke lokasi tinggal baru maka pada malam kesatu kamu menduduki rumah tersebut usahakan kamu membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan kamu sekeluarga terhindar daripada gangguan bermunculan dan batin.

38.DIDAMPINGI MALAIKAT

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi bilamana berbaring di lokasi tidurnya, Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya sampai subuh.

39.DILINDUNGI SETIAP WAKTU

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi di akhir masing-masing sembahyang Fardhu, ia bakal berada dalam lindungan Allah sampai sholat yang lain.

40.DILINDUNGI RUMAHNYA DAN RUMAH TETANGGANYA

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi di akhir tiap sholat, tidak menangkal akan dia daripada masuk syurga kecuali maut, dan barang siapa membacanya ketika berkeinginan tidur, Allah merawat akan dia ke atas rumahnya, lokasi tinggal jirannya & berpengalaman rumah2 di sekitarnya.

41.DIBIMBING PERBUATANNYA

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi diakhir tiap-tiap sholat Fardhu, Allah mengaruniakan dia hati-hati orang yang bersyukur, perbuatan2 orang yang benar, pahala nabi2 pun Allah mencurahkan padanya rahmat.

42.DIDAMPINGI 70.000 MALAIKAT

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi sebelum terbit rumahnya, maka Allah mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya, mereka seluruh memohon keampunan dan mendoakan baginya.

43.DIBERI PAHALA SYAHID

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wajalla bakal mengendalikan pemungutan rohnya dan ia ialah seperti orang yang berperang bareng nabi Allah sampai-sampai mati syahid.

44.SENANTIASA DI TOLONG

Barang siapa yang menyimak ayat al-Kursi saat dalam kesempitan niscaya Allah berkenan memberi bantuan kepadanya Dari Abdullah bin ‘Amr r.a.

45. DIAMANKAN DARI GODAAN SYAITAN DAN KEJAHATAN RAJA-RAJA

Sesiapa yang menyimak ayat Kursi dengan istikamah masing-masing kali berlalu sembahyang fardhu, masing-masing pagi dan petang, masing-masing kali masuk kerumah atau kepasar, masing-masing kali masuk ke lokasi tidur dan musafir,

insyaallah akan diselamatkan dari godaan syaitan dan durjana raja-raja (pemerintah) yang kejam, diamankan dari durjana manusia dan kejahatan hewan yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

46. DIPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Terdapat penjelasan dalam kitab-kitab Asrarul Mufidah:Barang siapa mengamalkan menyimak ayat Kursi,setiap kali menyimak sebanyak 18 kali,insyaAllah dia bakal hidup berjiwa Tauhid,

dibukakan dadanya dengan sekian banyak hikmat,dimudahkan rizkinya,dinaikkan martabatnya,diberikan kepadanya pengaruh sampai-sampai orang tidak jarang kali segan kepadanya,dipelihara dari segala bencana dengan izin Allah SWT.

47.DILINDUNGI DARI KEDUKAAN

Syekh Al-Bunni menerangkan:”Siapa yang menyimak ayat Kursi sejumlah hitungan hurufnya,yaitu 170 huruf,maka insyaAllah,Allah SWT akan menyerahkan pertolongan pada urusan dan membayar segala hajatnya dan melapangkan pikiran-pikirannya,

diluaskan rizkinya,dihilangkan kedukaannya,dan diserahkan apa yang dituntutnya.
(ada dalam tafsir Al-Qudsi).

48.DILINDUNGI JUGA KELUARGANYA

Bahwa siapa yang menyimak 4 ayat pada permulaan suratul Baqarah dan ayat Kursi,ditambah 2 ayat sesudah ayat Kursi kemudian diblokir dengan 3 ayat pada akhir suratul Baqarah,

maka ia dan keluarganya tidak didekati syaitan,dan bila diucapkan pada orang gila,niscaya bakal sembuh dengan seizin Allah SWT.
(ada dalam buku itqan).

49. DILINDUNGI DARI KEJAHATAN MANUSIA DAN KEJAHANTAN BINATANG2

.Siapa yang menyimak ayat Kursi secara kontinyu masing-masing kali berlalu sembahyang fardhu,setiap pagi dan petang,setiap kali masuk kerumah dan kepasar,setiap kali masuk ketempat istirahat dan pergi musafir,

insyaAllah ia akan diselamatkan dari godaan syaitan dan durjana raja-raja kejam,diselamatkan dari durjana manusia dan kejahantan binatang2 yang memudharatkan.Terpelihara dirinya dan keluarganya,anak2nya,hartanya,rumahnya dari kecurian,kekaraman dan kebakaran.Didapatny keselamatan dan kesehatan jasmaninya dengan izin Allah SWT yg Hidup dan Berdiri Sendiri.

50.Doa pagar diri dengan Ayat 7

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak bakal menimpa kami tetapi apa yang telah diputuskan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan melulu kepada Allah orang orang yang beriman mesti bertawakkal.
2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak terdapat yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan andai Allah menghendaki kebaikan untuk kami, maka tidak terdapat yang dapat menampik karuniaNya. Dia menyerahkan kebaikan tersebut kepada siapa yang dikehendakiNya salah satu hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak terdapat suatu hewan melata juga di bumi, tetapi Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia memahami tempat berdiam hewan itu dan lokasi penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam buku yang nyata
4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal untuk Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu hewan melata pun tetapi Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus
5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa tidak sedikit binatang yang tidak bisa membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan untuk manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang bisa menahannya dan apa saja yang disangga oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup guna melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin urusan hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.
Dan sungguh andai kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg membuat langit dan bumi?? Niscaya mereka membalas “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku mengenai apa yang anda seru selian Allah, andai Allah berkeinginan mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu tersebut dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau andai Allah berkeinginan memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menyangga rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.

Beberapa keutamaannya antara lain:

1.Barangsiapa mengamalkan/membaca ayat 7 pagi dan petang, maka ia bakal merasa aman sentosa dari segala kebinasaan dan terpeliharalah daripada tipu daya musuh dan bala dengan izin Allah.

2.Apabila ayat 7 ini dilaksanakan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan mempermudah rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi semua hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

Sekian dulu dari saya,semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wasalam

Fathul ahadi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *