25 Doa Rejeki Dan Keberkahan

DOA PEMBUKA REJEKI DAN PENGAMALANNYA

25 doa rejeki dan keberkahanilmupeletdanpengasihan.com – 25 doa rezeki ini dapat di amalkan langsung tanpa mesti meminta ijin untuk saya sebab termasuk dalam doa yang di ijazahkan secara umum.

Doa mustajab kali ini mengupayakan mengetengahkan 25 doa yang bertujuan guna membuka ,memperlancar serta menjadikan rezeki yang di dapatkan mendapat berkah

Sebagaimana anda imani dan anda yakini bahwa Allah swt telah memastikan rejeki seluruh hamba-Nya. Hanya saja perlu anda ketahui pun bahwa rejeki tersebut mempunyai pintu. Bagaimana caranya? Tentu Allah swt sudah mengajarkan metodenya kepada Rasul-Nya. Sebagai ekstra ilmu, rejeki tersebut ada dua macam. Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berbicara bahwa rejeki tersebut ada dua macam: Rejeki yang datang dan rejeki yang harus didatangi..

Al-Imam al-Suyûthî (semoga Allah merahmatinya) mencatat tentang cara-cara membuka pintu rezeki menurut hadits-hadits dalam suatu risalah berjudul Hushûl al-Rifq bi ushûl al-Rizq. Beliau membagi menjadi dua

a.dzikir dan doa
b.perbuatan

Pada kesempata ini saya mengupayakan berbagi teknik membuka pintu rezeki dengan zikir dan doa.

25 Doa Rejeki Dan Keberkahan

1. DIAMALKAN SETELAH SHALAT ISYA,

Sebelum menyimak amalan yang akan dikatakan di bawah ini, terlebih dulu kerjakan : Setelah shalat isya kerjakan shalat sunat ba’diyah 2 rakaat, Shalat tobat 2 rakaat , setelah berlalu shalat tobat bacalah :

Istighfar /astaghfirullahal adhim 1000x
Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdholimin 100x
Terus Shalat hajat 2 rakaat , setelah berlalu shalat hajat bacalah:
Sholawat :
asholaatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidi rasullallah, hud bi yadii qolat hillati, adrikni (1000x)
Yaa latif, yaa latif, yaa latif, hingga subuh (usahakan tidak boleh kurang dari 41.000 x)
Catatan : amalan di atas lumayan diamalkan sekali saja (tapi tiap malam lebih bagus) bila kamu sedang benar-benar mendapat kendala yang telah tidak dapat diselesaikan lagi dengan teknik biasa.

2. BARANG SIAPA SETIAP SELESAI SOLAT SUBUH DAN MAGRIB MAU MEMBACA :
LAA ILAHA ILLA LLOOH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHAMMADUN RASULLULAH. SHODIQUL WA’DUL AMIIN 100x
Maka Alloh bakal memberi pada yang menyimak tadi :
1. Insya Alloh gampang rizqinya
2. Insya Alloh hilang kesusahannya
3. Dibuka kunci(pintu)surga
4. Dilindungi dari siksa kubur
5. Di jadikan orang yang baik, empuk hatinya ramah tamah
6. Insya Alloh dimaafkan dosanya.

3.BANYAK BANYAK MEMBACA DOA INI

A’uudzubillaahil aliiminassaythoonirojiim. Bismillaahirrohmaanirrohiim. Bismillaahi tawakkaltu alallah, walahaula wala quwwata illa billaahil aliyyil adziim. Insya allaahu minal aaminiin
Tanamkan dalam hati:

1. Yakin Bahwa Allah lah yang memberi rezeki lantas meminta melulu kepada_Nya
2. Selalu menghampiri kepada_Nya dan selalu menginginkan Rahmat turun untuk kita
3. Selalu menyimak doa sebagai berikut dalam suasana apapun dan kondisi apapun, dengan kepercayaan penuh bahwa Allah bakal menolongnya dan memudahkan jalannya.

5. DENGAN SHALAT SUNAT HAJAT

• Lakukan Sholat Hajat 2 Rakaat
• Pada Rakaat kesatu dan kedua setelah menyimak Al-Fatihah, bacalah ayat inilah ini sebanyak 77X
Rabbana anzil ‘alaynaa maa-idatam-minas-samaa-i takuunu lanaa ‘iidan li-awwalina wa-aakhirinaa wa-aayatan minka warzuqnaa wa-antaa khayrur-raaziqiin

artinya :
“Ya Tuhan Kami, turunkanlah untuk kami sebuah hidangan dari langit (yang hari turunannya) bakal menjadi hari raya untuk kami, yakni orang-orang yang bareng kami dan orang-orang yang datang setelah kami dan menjadi tanda kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkau ialah pemberi rezeki sangat utama” (QS Al-Maidah: 114)

Setelah salam bacalah shalawat inilah ini 70.000X
Allahuma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil-aalifil-ma’luufi ujburnii haajatii

Artinya:
“Ya Allah, limpahkan rahmat dan kemuliaan serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhamad yang penyayang dan disayangi, penuhilah hajatkku”

6. DOA UNTUK MENARIK REZEKI DARI SETIAP PENJURU (DIBACA 7X SETELAH SHOLAT FARDHU)

Artinya: “Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan anda Nabi Muhammad sebanyak ragam rupa rezeki. Wahai Dzat yang maha meluaskan rezeki untuk orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap masing-masing penjuru dari perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu juga. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan semua sahabat beliau”

7. DOA UNTUK MENDAPATKAN REZEKI YANG HALAL (DIBACA 3X SETELAH SHOLAT JUMAT/SHOLAT FARDHU)

ALLAHUMMA YAA GHANIYYU YA HAMIIDU YAA MUBDI’U YAA MU’IIDU YAA RAHIIMU, YAA WADUUDU AGHNINII BI HALAALIKA‘AN HARAAMIKA WAKFINII BI FADHLIKA ‘AMMAN SIWAAKA WA SHALLALLAHU ‘ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAMA.

Artinya: “Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat yang mengembalikan, wahai Dzat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari di samping Engkau semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan anda Nabi Muhammad, family dan kawan beliau.”

8. DOA UNTUK MENDAPATKAN REZEKI YANG MELIMPAH (DIBACA SETELAH SHOLAT FARDHU)

ALLAHUMMA YAA AHADU YAA WAAHIDU YAA MAUJUUDU YAA JAWWAADU YAA BAASITHU YAA KARIIMU YAA WAH-HAABU YAA DZATH THOULI YAA GHANIYYU YAA MUGHNII YAA FATTAHU YAA RAZAAQU YAA ‘ALIIMU YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA RAHMAANU YAA RAHIIM YAA BADII’AS SAMAAWAATI WAL ARDHI YAA DZAL JALAALI WAL IKRAANI YA HANNAANU YAA MANNAANU INFAHNI MINKA NAFHATIN KHAIRIN TUGHNINII ‘AMMAN SIWAAKA

Artinya: Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Tunggal tidak mempunyai bagian, wahai Dzat Yang Maha Tunggal, tidak serupa makhluk dan tidak sekutu, wahai Dzat Yang Maujud, wahai Dzat yang amat murah hati, wahai Dzat yang Melempangkan rezeki, wahai Dzat Yang mempunyai anugerah, wahai Dzat Yang maha kaya, wahai Dzat yang Maha membuka, wahai Dzat Yang Maha member rizki, wahai Dzat Yang Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang Maha berdiri sendiri, wahai Dzat Yang Maha Pengasih, wahai Dzat yang Maha Penyayang, wahai Dzat Yang Menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki kemuliaan dan Kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Memberi, semerbakkanlah aku dari-Mu dengan semerbak yang bagus yang bisa memcukupi aku dari di samping Engkau”

9. DOA UNTUK MEMUDAHKAN MATA PENCAHARIAN (DIBACA 7X SAAT MENUJU TEMPAT KERJA)

Artinya: “Dengan nama Allah, semoga Engkau mengawal diri kami, harta kami dan agama kami. Wahai Allah, ridhailah anda dengan ketetapan-Mu dan berilah kami berkah untuk kami pada segala apa yang Engkau percepat apa yang Engkau akhiri dan tidak pula menyukai menyelesaikan apa yang Engkau cepatkan”

10.DIBACA TERUS MENERUS PADA MALAM HARI,.

“Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa-annaa tukfakuuna“. (Al-An`am : 95)

maka memiliki keajaiban, bahwa orang yang memiliki hajat dan belum sukses maka Allah bakal cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya

11. ADA HAJAT

“Alhamdulillaahi rabbil aalamiin” (Al-Fatihah : 2)
mempergunakannya dengan teknik dibaca sejumlah 7x sambil menyangga nafas, lalu ucapkan hajatnya.

12.ADA HAJAT

“Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘adadan” (Al-Jinn : 28)
Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat keduniaan dan ukhrowi insya allah segera terlaksana…amiin.

13.ADA HAJAT

“Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban” . (An-Naba : 38)
bagi siapa yang melaksanakan ayat ini maka segala hajatnya bakal cepat dibayar oleh Alah SWT, amiin

14. LAMBAT DATANG REZEKINYA

Abu Hurairah ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa yang Allah pakaikan baginya kesenangan hendaklah tidak sedikit mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang tidak sedikit dosanya hendaklah beristighfar untuk Allah. Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah tidak sedikit mengucapkan lâ hawla walâ quwwata illâ billâh (tidak terdapat daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah).” (HR. al-Thabrani di al-Awsath)

Asad Ibn Wâdi’ah ra meriwayatkan, Nabi saw bersabda,” Barang siapa menyampaikan lâ hawla walâ quwwata illâ billâhil ’aliyyil ’azhîm (tidak terdapat daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) sejumlah 100 X masing-masing hari maka akan dibentengi kefakiran selamanya.” (HR. Ibn Abi al-Dunyâ

15.KEAMANAN DARI KEFAKIRAN

Abu al-Nu’aim meriwayatkan dari Malik bin Anas dan al-Dailami dalam musnad al-Firdaus dari ’Ali ra, Nabi saw bersabda,” Barang siapa masing-masing hari menyimak lâ ilâha illallâh al-malikul haqqul mubîn (tidak terdapat tuhan di samping Allah yang Maha Benar lagi Maha Nyata) sejumlah 100 X, maka bacaan tersebut akan menjadi ketenteraman dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa fobia dalam qubur.” (HR. Abu Nu’aim dan al-Dailami)

16. MELANGGENGKAN (DAWAM) BERISTIGHFAR

Ibn ’Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa melanggengkan istighfar (astaghfirullâh=aku minta ampunan untuk Allah) niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, menerbitkan ia dari segala kesusahan dan menyerahkan ia rezeki dari arah yang tidak diduganya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

17. MEMPERBANYAK SHALAWAT ATAS NABI SAW

Ubay bin Ka’ab meriwayatkan: Bila telah selesai sepertiga malam Rasulullah saw berdiri sambil bersabda,” Wahai manusia, berdzikirlah menilik Allah, berdzikirlah menilik Allah. Akan datang tiupan (sangkakala kiamat) kesatu lantas diiringi tiupan kedua. Akan datang kematian dan segala kendala yang terdapat di dalamnya.”
Berkata Ubay,” Wahai Raulullah, aku menggandakan bershalawat atasmu, kemudian berapa kadar banyaknya shalawat yang usahakan aku lakukan?”
Beliau saw menjawab,” Berapa banyaknya terserah padamu.”
Ubay berkata,” Bagaimana bila seperempat (dari semua doa yang aku panjatkan)?”
Beliau menjawab,” Terserah padamu. Tetapi bila anda menambah maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Bagaimana andai setengah?”
Beliau saw menjawab,” Terserah padamu, tatapi andai engkah meningkatkan maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Bagaimana andai duapertiga?”
Beliau saw menjawab,”Terserah padamu, namun jika anda menambah maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Kalau demikian maka aku jadikan semua doaku ialah shalawat untukmu.”
Bersabda Nabi saw,” Jika demikian halnya maka bakal tercukupi segala keinginanmu dan dimaafkan segala dosamu.”

18. MEMBACA SUBHÂNALLÂH WA BIHAMDIHÎ, SUBHÂNALLÂHIL ’AZHÎIM, ASTAGHFIRULLÂH

Ibn ’Umar ra meriwayatkan: Seorang laki-laki berbicara kepada Rasulullah saw,” Wahai Rasulullah, dunia sudah berpaling dariku sementara dayaku juga lemah.” Maka Rasulullah saw juga bersabda,” Mengapa anda tidak memakai shalat semua malaikat dan tasbih segenap mahluk yang dengan tersebut mereka diserahkan rezeki?” Laki-laki tersebut bertanya,” Apakah itu, wahai Rasulullah?”

Beliau bersabda,” Katakanlah: subhânallâh wa bihamdihî, subhânallâhil ’azhîm, astaghfirullâh (maha suci Allah dan pujian bagi-Nya, maha suci Allah yang Maha Agung, aku minta ampunan untuk Allah) sejumlah 100x salah satu waktu keluar fajar hingga shalat subuh. Maka dunia bakal datang kepadamu dengan sendirinya dan Allah Azza wa Jalla membuat dari masing-masing kalimat tersebut seorang malaikat yang bertasbih untuk Allah Ta’ala hingga hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diserahkan untukmu.” (HR. al-Mustaghfiri dalam al-Da’awât, dinukilkan dari Ihyâ Ulûmiddin al-Ghazali)

19.BISMILLAHIRRAHMANIIRRAHIIM

1. Mendatangkan Bermacam Hajat.
Bacalah bacaan basmallah sejumlah 12000 kali dan setiap berlalu 1000 kali baca shalawat:”Allahumma sali wa sallim ala sayyidina Muhammad.” Lalu berdoalah pada Allah apa yang diminta, InsyaAllah segera terkabul.

2. Melariskan Dagangan.
Karomah / khasiat basmallah dapat pun untuk destinasi melariskan dagangan, sekitar barang dagang itu HALAL, dengan teknik membaca kalimat basmallah sejumlah 786 kali, masing-masing hari sekitar 7 hari berturut-turut. InsyaAllah dagangan kamu dalam masa-masa cepat atau lambat bakal semakin laris.

3. Barangsiapa menyimak ‘BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM” 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari keluar dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s.w.t. memberi rezeki tanpa diperkirakan bersamaan fadhal dan kemurahan Allah s.w.t.

20.SURAH AL IKHLAS

1. Untuk menjangkau yang dimaksud.
Caranya:bacalah surat al ikhlas 1.000 kali pada masa-masa antara shalat maghrib dengan isya, sesudah selesai, mintalah untuk allah segala yang dimaksud. Insya allah, allah bakal mengabulkan seluruh yang dimaksud.

2. pendahuluan pintu rejeki
Pada sebuah hari seorang laki-laki mengadukan halnya untuk Rasulullah Saw mengenai kesusahan hidup yang dideritanya. Ia minta supaya diajarkan amalan singkat guna menghilangkan kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah Saw menyuruhnya supaya masing-masing kali masuk kerumah sendiri, memberi salam lantas membaca surat Al-Ikhlas tiga kali.

Jika lokasi tinggal kosong tidak terdapat orang didalam, maka memberi salam untuk Rasulullah SAW lantas sambil melangkah masuk dibaca tiga kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itupun mengamalkannya dengan yakin, alhamdulillah lapang rezekinya, membludak sampai untuk jiran tetangganya.

Pada sebuah hari Rasulullah Saw sedang duduk dalam mesjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengangkat jenazah guna di shalatkan. Para kawan mempersilahkan Nabi guna menyembahyangkannya . Beliau bertanya : ” Apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka membalas : ” Ya, benar, dia meninggalkan hutang sejumlah 4 dirham.” Lantas beliau bersabda : ” Saya tidak inginkan menyembahyangkan mayat yang meninggalkan hutang. Shalatkan kamulah dia.”

Pada saat tersebut Jibrilpun datang seraya berbicara : “Hai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman : “Aku telah mengutus Jibril menyamar laksana mayat tersebut dan telah melunaskan hutangnya. Tegaklah, shalatkan dia sebab dian sudah dimaafkan Allah dan barangsiapa yang ikut menyembahyangkannya , niscaya dimaafkan Allah pula dosanya.” Nabi Muhammad Saw juga bertanya : ” Hai Jibril, dari mana dia memperoleh kebesaran ini “?

Jibril membalas :”Dia mendapat kebesaran itu, sebab setiap hari menyimak seratus kali Qul Huwallahu Ahad.” Didalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadap-Nya” Hadis tersebut menunjukkan barangsiapa menyimak “Qul Huwallahu Ahad” seratus kali dalam sehari, maka Allah bakal melunaskan hutangnya sebelum mati.

21.ASMAUL HUSNA

Berikut ini sejumlah amalan Asma-Ul Husna yang bermanfaat untuk membuka pintu rejeki kita.

AL WAHHAABU

Artinya:
Dzat yang maha memberi, yaitu menyerahkan segalanya terhadap keperluan makhlukNya, tanpa diminta sebelumnya Allah telah menyediakannya.

Barang siapa menyimak “YAA WAHHAAB” sejumlah 23 kali beruntun sebagai amalan teratur setiap berlalu sholat fardlu atau sesudah sholat Hajat 2 raka’at sejumlah 800 kali, maka baginya bakal dijauhkan dari kesempitan rejeki dan diserahkan kemudahan dalam segala urusannya.

AR ROZZAAQU

Artinya:
Dzat yang maha memberi rejeki, yakni memberi rejeki untuk seluruh makhlukNya untuk keperluan hidupnya. Dan Dia pula yang menilai tidak sedikit dan sedikitnya rejeki yang akan diserahkan pada hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA ROZZAAQ” sebanyak-banyaknya masing-masing hari seteah sholat fardlu, maka ia bakal dijauhkan dari kesempitan rejeki dan usahanya tidak jarang kali mendapat deviden yang berlimpah-limpah.

AL BAASITHU

Artinya:
Dzat yang maha melapangkan rejeki, yaitu menyerahkan kelapangan rejeki untuk hamba-hambaNya yang dikehendakiNya, sehingga tidak sedikit orang bebal dapat hidup kaya-raya, kebalikannya orang yang cerdik, pandai hidupnya miskin. Nah, demikian itulah yang disebut “sudah menjadi suratan takdirNya”.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA BAASITH” sebanyak-banyaknya sebagai amalan yang rutin sesudah sholat fardlu atau sesudah sholat hajat menyimak 300 kali, maka akan dipastikan usahanya dalam bidang perdagangan mendapat peradaban yang pesat dan selalu mendapat keuntungan.

AL JALIILU

Artnya:
Dzat yang maha sempurna, yakni Dia tidak memiliki cacat dan kelemahan apapun sebagaimana yang dirasakan makhukNya. Jadi kesempurnaan Allah tersebut meliputi segala-galanya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA JALIIL” sejumlah 99 kali, sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat tahajjud, maka bila dia seorang saudagar akan cepat maju, bila seorang pegawai bakal segera naik pangkat dan bila seorang petani bakal panen yang membludak seta dijauhkan dari kendala hidup.

AL QOYYUUMU

Artinya:
Dzat yang maha berdiri sendiri, yakni tidak berhajat untuk siapapun pun didalam menata dan mengurus makhlukNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA QOYYUUM” sejumlah 80 kali sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat fardlu, maka baginya bakal diberi jalan kelancaran rejeki dan juga disukai serta disegani oleh tidak sedikit orang.

AL AKHIIRU

Artinya:
Dzat yang maha akhir, yakni Dia tidak terdapat masa berakhirnya sebagaimana yang dirasakan hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA AKHIIRU” sejumlah 200 kali sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat tahajjud, maka bakal dimudahkan jalan rejekinya serta dapat menjauhkan dari segala macam kendala hidup.

AL QHONIYYU

Artinya:
Dzat yang maha kaya, yakni Dia yang paling kaya raya di atas segala-galanya, sampai-sampai kekayaanNya bisa mencukupi keperluan hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA GHONIYYU” sejumlah 400 kali sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat fardlu, maka baginya bakal diberi kecukupan didalam kehidupannya dan masing-masing rejeki yang didapatkan akan membawa keberkahan.

AL MUGHNIY

Artinya:
Dzat yang maha memberi kekayaan, yaitu seluruh kekayaan yang dipunyai oleh insan itu ialah adalahpemberian dari Allah SWT, namun kebayakan manusianya sendiri yang tidak menyadari, sampai-sampai ia menjadi pelit ketika disarankan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA MUGHNIY” sejumlah 200 kali sebagai amalan yang rutin masing-masing hari sesudah sholat fardlu, atau dibaca pada tengah malam sesudah sholat Hajat, maka jalan rejekinya bakal diberi kelancaran dan apa yang menjadi cita-citanya akan gampang terlaksana.

22.SURAH AL INSYARAH

Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah 7 (tujuh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang, niscaya terlepas daripadanya kesusahan dan gampang oleh Allah s.w.t. bakal rezekinya.
Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah 40 (empat puluh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardhu sekitar tujuh hari berturut-turut, niscaya di karuniai Allah s.w.t. kepadanya kekayaan.

Nabi Muhammad S.A.W bersabda : “Barangsiapa menyimak surah Alam Nasyrah, laksana ia mengunjungi aku dan aku mengambil peluang maka menjadi sebuah kelapangan daripadaku”.

Barangsiapa membiasakan menyimak surah Alam Nasyrah selesai menggarap shalat fardhu, niscaya Allah permudahkan urusannya serta dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.
Siapa yang membacanya niscaya Allah melapangkan dadanya serta dijauhkan daripada segala kesukaran dalam segala urusannya. Dihilangkan segala sifat kesal dan jemu, serta rajin dalam menggarap ibadat.

Barangsiapa menyimak Alam Nasyrah sembilan kali setelah solat fardhu niscaya Allah bakal menjauhkan daripada kesempitan hidup dan dimudahkan rejeki dalam segala urusan.

Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah jadi wirid pada tiap-tiap berlalu sembahyang fardhu, niscaya hilang dukacita nya dan dikaruniai Allah s.w.t. rezeki yang banyak.

Barangsiapa tidak sedikit membaca Surah Al-Insyiraah niscaya gampang mendapat rejekinya dan luas fikirannya dan hilang daripadanya sifat malas.

23.SURAH ALWAQIAH

1. Barangsiapa menyimak surat Al-Waqi’ah pada masing-masing hari dan malam sejumlah 40 kali, sekitar 40 hari pula, maka Allah rezekinya mengalir terus dari sekian banyak penjuru.

2. Berpuasa sekitar seminggu dibuka pada hari Jumaat. Setiap berlalu sholat fardhu bacalah Surat Al-Waqi’ah ini sejumlah 25 kali sampai sampai malam Jumaat berikutnya. Pada malam Jumaat berikutnya, selepas sholat Maghrib bacalah surah ini sejumlah 25 kali, selepas sholat Isya’ bacalah surah ini 125 kali dibuntuti dengan sholawat Nabi 1000 kali. Setelah berlalu amalan, hendaklah memperbanyakkan sedekah. Kemudian jadikan surah ini amalan teratur pada masa-masa pagi dan petang. Insya’Allah rezeki bakal mengalir laksana air bah.

3. Berpuasa sekitar 7 hari, di mulai pada hari Jumat selesai pada hari Kamis. Puasanya “tidak memakan sesuatu yang bernyawa / tidak santap ikan, daging, segala heiwan, melulu makan sayur-sayuran saja. Dalam 7 hari itu, setelah solat fardhu, menyimak surat Al-Waqi’ah sejumlah 25 kali. Apabila bacaan itu di mulai sesudah sholat fardhu Subuh pada hari Jumaat kesatu,

maka diakhirilah pembacaan Al-Waqi’ah tersebut pada sesudah fardhu Isya’ pada Jumaat berikutnya. Pada malam Jumat terakhir ini hendaklah menyimak surah Al-Waqi’ah sejumlah 125 kali lantas shlawat 1000 kali. Insya’Allah tidak akan merasakan kemiskinan seumur hidup.

4. Bila orang membiasakan menyimak surat ini masing-masing malam satu kali, maka dia dijauhkan dari kemiskinan. Bila di baca 14 kali setiap berlalu solat Asar, maka akan mendapat kekayaan yang berlimpah ruah. Jika di baca surah ini sejumlah 41 kali segala hajat yang sehubungan dengan rezeki bakal terkabul.

5. Surat ini andai dibaca di sisi orang yang sedang sekaratul maut, insyaAllah bakal mempermudah roh terbit dari jasadnya. Jika dibaca di sisi orang sakit, disembuhkan sakitnya. Jika di tulis, lantas dipakaikan untuk orang yang berkeinginan bersalin, InsyaAllah segera mencetuskan dengan mudah.

6. Jika menyimak surat ini sejumlah 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas sholat Isya’. Insya Allah dalam waktu satu tahun ia bakal di jadikan seorang hartawan yang dermawan.
Dengan melihat status surat Al-Waqiah yang sedemikian besar khasiatnya untuk menyebabkan rejeki untuk kita, marilah mulai kini membacanya secara rutin masing-masing hari atau masing-masing malam. Karena memang surat tersebut penuh berkah dan mengundang kekayaan serta mengenyahkan kemiskinan untuk siapa saja yang inginkan secara teratur membacanya.

24.ALFATHIHAH

Barang siapa yang menyimak ‘Al-Fatihah’ diwaktu berkeinginan tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sejumlah 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia bakal aman dari segala urusan di samping ajal. Dan siapa berhajat (bercita-cita sesuatu) untuk Allah SWT lantas dia menyimak Al-Fatihah sejumlah 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh hingga 40 hari (tidak Lebih) lantas memohon untuk Allah SWT, Insyaallah Dia akan mengisi keperluannya.

Barangsiapa menyimak Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka andai ia mengharapkan pangkat, terkabullah permohonannya dan bila ia fakir maka bakal jadi tidak sedikit rejeki dan andai punya hutang maka ia akan dapat untuk membayarnya dan bila ia sakit maka bakal sembuh serta bila ia punya anak maka anaknya tersebut menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah.

Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah sejumlah 20kali setiap berlalu sembahyang fardu lima masa-masa maka Allah SWT bakal meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, mempermudah urusannya, menghilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, mengaruniakan apa yang ia angan-angankan, ia bakal mendapatkan sekian banyak berkah, kebajikan dan kemuliaan, menjadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia beserta anak-anaknya bakal terlindung dari kemudharatan, kehancuran serta dikaruniakan kebahagiaan dsbnya.

Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah sejumlah 125 kali berlalu sembahyang Subuh maka ia akan mendapat maksudnya dan mengejar apa yang dicari-cari serta usahakan ia panjatkan doa : “Ya Allah, bahwasannya aku minta kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahasianya, agar dimudahkan bagiku seluruh urusanku, baik hal dunia maupun hal akirat, supaya diijabah permohonanku dan dibayar hajatku………..”

Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sejumlah 41 kali maka Allah SWT bakal membukakan pintu rezeki baginya dan Dia akan mempermudah urusannya tanpa payah dan kesulitan.

Selesai bacaan Al-Fatihah itu dan usahakan berdoa: “Ya Allah, bahwasannya aku minta kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, karunia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan masing-masing urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang tidak sedikit lagi berkah tanpa kelemahan dan tanpa sulit payah, bahwasannya Engkau berkuasa atas masing-masing sesuatu. Aku minta kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikanlah apa yang kuhajati……..”

Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam buku ‘Qaddasallaahusirrahu’: “Siapa yang punya maksud maka usahakan ia menyimak surat Al-Fatihah sejumlah 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai tersebut ia ajukan permohonan hajatnya untuk Allah SWT”

25.AYAT 7

1. Qs At Taubah 51
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:
Katakanlah : Sekali kali tidak bakal menimpa kami tetapi apa yang telah diputuskan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan melulu kepada Allah orang orang yang beriman mesti bertawakkal.

2. Qs Yunus 107
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim
Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak terdapat yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan andai Allah menghendaki kebaikan untuk kami, maka tidak terdapat yang dapat menampik karuniaNya. Dia menyerahkan kebaikan tersebut kepada siapa yang dikehendakiNya salah satu hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs Hud 6
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin
Artinya:
Dan tidak terdapat suatu hewan melata juga di bumi, tetapi Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia memahami tempat berdiam hewan itu dan lokasi penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam buku yang nyata

4. Qs Hud 56
Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim
Sesungguhnya aku bertawakkal untuk Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu hewan melata pun tetapi Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus

5. Qs Al ‘Ankabut 60
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:
Dan berapa tidak sedikit binatang yang tidak bisa membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

6. Qs. Fatir 2
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim
Apa saja yang Allah anugrahkan untuk manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang bisa menahannya dan apa saja yang disangga oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup guna melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

7. Qs Az Zumur 38
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin urusan hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Dan sungguh andai kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg membuat langit dan bumi?? Niscaya mereka membalas “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku mengenai apa yang anda seru selian Allah, andai Allah berkeinginan mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu tersebut dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau andai Allah berkeinginan memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menyangga rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri.

Apabila ayat 7 ini dilaksanakan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan mempermudah rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi semua hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

Sekian dulu dari saya,semoga 25 doa ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wasalam

Fathul ahadi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *