100 Doa Untuk Mencapai kebahagiaan dunia dan akherat

100 doailmupeletdanpengasihan.com – 100 doa sehari hari,sengaja di gabungkan doa doa kerejekian,pengasihan,perlindungan,dan guna penyembuhan.dengan asa ada di antara doa yang bisa kamu manfaatkan..

Dalam penulisan tulisan ini saya tidak mengurutkan nya sesuai faedah dan sebab keterbatasan sarana maka saya tidak dapat mencantumkan duplikat arab dari doa doa tersebut

100 Doa dalam kehidupan Sehari Hari

1. Do’a Bagi Sakit Panas, Pening, Atau Demam

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.ALLAHUMMA IRHAM JILDIR RAQIQI WA ‘ADLMID DAQIIQI MIN SYIDDATIL KHARIIQI YAA UMMA MALDAM IN KUNTI AMAANTI BILLAHIL ADLIMI FALAA TASHDA’IR RA’SA WA LAA TADRIBIL FAMA WA LAA TA’KULIL LAHMA WA LAA TASYRABID LADAMA WA TAHAWWALI’ANNI ILAA MANIT TAKHADZA MA’ALLAHI ILAAHAA AAKHARA.

caranya: baca 7 kali ke minyak kelapa kemudian usapkan pada kening yg sdang sakit,mudah mudahan berfungsi amiin..

2. Doa Keselamatan

RABBANAA LAA TUAKZIDNAA IN NASIINAA WA AKHTA’NAA RABBANAA WA LAA TAHMIL ‘ALAINAA ISRAN KAMA HAMALTAHU ‘ALAL LADZIINA MIN QABLINAA.RABBANAA WA LAA TUAHAMILNAA MAA LAA THAAQATA LANAA BIHI WA’FUA ’ANNA WAGHFIR LANAA WARHAMNAA ANTA MAULAANAA FANSHURNAA ‘ALAL QAUMIL KAAFIRIIN

“Ya Allah, tidak boleh siksa kami sebab lupa atau bersalah. Ya Allah, tidak boleh bebankan pada kami beban berat laksana Kau bebankan pada orang‐orang sebelum kami. Ya Allah, tidak boleh Kau pikulkan pada kami apa yang tidak mampu kami pikul. Ampunilah dan ampuni kami, serta rahmatilah kami. Kaulah Penolong kami, maka tolonglah kami untuk mengungguli orang‐orang kafir.” (QS. Al‐Baqarah: 286).

Ibnu Katsir mencakup sepuluh hadist mengenai keutamaan menyimak doa diatas. Diantaranya hadist: “Barangsiapa yang menyimak dua ayat akhir surah Al‐Baqarah (ayat 285‐286) masing-masing malam, maka dia bakal mendapatkan keselamatan.”

3. Minta Perlindungan Dari Fitnahnya Kaya Dan Fitnahnya Faqir ( Miskin)

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MIN FITNATIL-GHINÂ WA A’ÛDZU-BIKA MIN FITNATIL-FAQR, WA A’ÛDZU-BIKA MIN AN URADDA ILÂ ARDZALIL-‘ÛMURI, WA A’ÛDZU-BIKA MIN FITNATID-DUN-YÂ WA ‘ADZÂBIL-QABRI”.

Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya kaya, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya faqir, dan aku berlindung pada-Mu daripada andai aku dibalikkan kelanjutnya umur, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya dunia dan siksa kubur”.

4. Minta Rejeki Yang Luas ,Diamalkan Setelah Shalat Isya,

Sebelum menyimak amalan yang akan dikatakan di bawah ini, terlebih dulu kerjakan : Setelah shalat isya kerjakan shalat sunat ba’diyah 2 rakaat, Shalat tabat 2 rakaat , setelah berlalu shalat tobat bacalah :

ISTIGHFAR /ASTAGHFIRULLAHAL ADHIM 1000X
LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADHDHALIMIN 100X

Terus Shalat hajat 2 rakaat , setelah berlalu shalat hajat bacalah Shalawat :

ASHALAATU WASSALAAMU ‘ALAIKA YAA SAYYIDI RASULLALLAH, HUD BI YADII QALAT HILLATI, ADRIKNI (1000X)

YAA LATIF, YAA LATIF, YAA LATIF, SAMPAI SUBUH (USAHAKAN JANGAN KURANG DARI 41.000 X)

Catatan : amalan di atas lumayan diamalkan sekali saja (tapi tiap malam lebih bagus) bila kamu sedang benar-benar mendapat kendala yang telah tidak dapat diselesaikan lagi dengan teknik biasa.

Baca pun : Amalan Uang Dalam Sajadah

5. Do’a Bagi Sakit Stroke

” BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. INNAMA YASTAJIIBUL LAHUL LADZINA YASMA’UNA WAL MAUTA YAB’ATSUHUMUL LAHU TSUMA ILAIHI YARJA’UNA ” 12X

” AUDZUBIWAJHILLAHIL ‘ADHIMI WA ‘IZZATIHIL LATI LATURAMU WA QADRATIHIL KATI LA YAMTANI’U MINHA SYAI-UN MIN SYARRI MA HADZAL WAJ’I WA MIN SYARRI MA FIIHI WA MAN SYARRI MA AJIDU MINHU” 7X

Caranya : do’a-doa tersebut diucapkan pada air hujan yag diperoleh pada malam jumat,kemudian diminumkan pada orang yang sakit.

6. Pengasihan Dengan Ayatul Kursi

“BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALA MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD ALLÂHU LÂILÂHA ILLÂ HUWA. AL-HAYYUL QAYYÛM. LÂ TA’KHUDZUHU SINATUW WA LÂ NAUM. LAHÛ MÂ FIS SAMÂWÂTI WA MÂ FIL ARDHI. MAN DZAL LADZÎ YASYFA`U `INDAHU ILLÂ BIIDZNIH. YA`LAMU MÂ BAYNA AYDÎHIM. WA MÂ KHALFAHUM WA LÂ YUHÎTHÛNA BISYAY-IN(M) MIN `ILMIHI ILLÂ BIMÂSYÂ’. WASI`A KURSIYYUHUS SAMÂWÂTI WAL ARDHI. WA LÂ YU’DUHÛ HIFZHUHUMÂ. WA HUWAL `ALIYYUL `AZHÎM.”

Caranya:
Ayat ini (ayat Kursi, Al-Baqarah: 255) dibaca sejumlah 21 (dua puluh satu) kali, sekitar 7 hari, saat terbit fajar, menghadap ke kiblat, sebelum berkata dengan siapapun. mereka tidak sedikit yang berhasil.

7. Doa Tabah Menghadapi Musuh

RABBANAA AFRIGH ‘ALAINAA SABRAN WA TSABIT AQDAAMANAA WANSURNAA ‘ALAL QAUMIL KAAFIRIIN

“Ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada kami, kokohkan pendirian kami, serta tolonglah kami untuk mengungguli orang‐orang kafir.” (QS. Al‐Baqarah: 250).

Dijelaskan dalam Al‐Quran, bahwa doa ini dibaca aleh sekelompak mukmin yang bergabung dengan pasukan Thalut melawan jalut. Dengan daa ini dan atas izin Allah Swt. pasukan Thalut dapat mengungguli Jalut, dan Nabi Daud membunuh Jalut.

8. Melindungi Rumah Baru

Jika kamu berpindah ke lokasi tinggal baru maka pada malam kesatu kamu menduduki rumah tersebut usahakan kamu membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan kamu sekeluarga terhindar daripada gangguan bermunculan dan batin.

9. Daa Bagi Sakit Perut/Mules

” BISMILLAHIRRAHANIRRAHIM. ‘UDZU BI’IZZATIHI WAQAD RATIHI WA’ADZAMATIHI INNA DZALIKA LA-AYAATIN LIKULLI SHABBARIN SYAKURIN IDZQALATIM RAATU’MIRANA RABBI INNI NADZARTU LAKA MA BATHNI MUHAR-RARAN FATAKABBAL MINNI INNAKA ANTASSAMII’UL ‘ALIMU ” 7X

Caranya : dibaca 7x pada air hangat kemudian diminumkan.

10. Doa Menjenguk Arang Yang Sakit

ALLAHUMMA RABBANNAAS AZHIBIL BA’SA ISYFIHI WA ANTASY SYAAFI LAA SYIFAA’AN ILLA SYIFAA’UKA SYIFAA’AN YAA YUGHAADIRU SAQAMAN

(Ya Allah Rabb sekalian manusia, hilangkanlah kesengsaraan ini dan sembuhkanlah ia. Karena bahwasannya Engkau Maha Penyembuh dan tidak terdapat kesembuhan melainkan melulu dari-Mu yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi.)
Caranya: bacakan pada tangan kanan dan di usapkan ke unsur yang sakit`

11. Doa Sakit Gigi

” BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. SUBHANA MANIHTAJABA BIJABARUUTHI ‘AN KHALQIHI FALA ‘AINA TARAA HU LADHIDDUNN WALA NIDDUN SIWAHU ” 7X

Caranya : sediakan bawang putih, lantas bawang putih tersebut dihanguskan setelah itu diucapkan da’a tersebut lantas dikunyah di gigi yang sakit atau dapat juga di ucapkan pada air garam kemudian diciptakan kumur-kumur.

12. Doa Perlindungan Pagi Dan Petang

BISMILLAAHIL LADZII LAA YADZURRU MA’ASMIHI SYAI-UN FIL ARDHI WA LAA FIS SAMAA-I WAHUWAS SAMII’UL ‘ALIIM.
“Dengan nama Allah, tidak terdapat yang membahayakan bareng namaNya sesuatu juga yang terdapat di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda,

“Barangsiapa salah satu hambaNya yang menyampaikan di pagi hari atau petang: (artinya: Dengan nama Allah, tidak terdapat yang membahayakan bareng namaNya sesuatu juga yang terdapat di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” ), tiga kali, tidak terganggu dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi]

Baca Juga : Amaliah Kaf 40

13. Perlindungan Diri Dan Rumah Dari Sihir Dan Gangguan Jin

Membaca SURAT AL IKHLAS, AL FALAQ, dan SURAT AN NAAS
Dari Abdullah bin Khubaib , Rasulullah bersabda,
“Ucapkanlah !” Mereka (para shahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus kami sampaikan ?”
Nabi r bersabda, “Qul huwallaahu ahad (Surat al Ikhlas), surat An Naas, dan al Falaq sejumlah tiga kali di kala pagi dan malam hari, itu lumayan bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi na 2499(kt)]

14. Membuka Rejeki Dengan SURAH ALWAQIAH

1. Barangsiapa menyimak surat Al-Waqi’ah pada masing-masing hari dan malam sejumlah 40 kali, sekitar 40 hari pula, maka Allah rezekinya mengalir terus dari sekian banyak penjuru.

2. Berpuasa sekitar seminggu dibuka pada hari Jumaat. Setiap berlalu shalat fardhu bacalah Surat Al-Waqi’ah ini sejumlah 25 kali sampai sampai malam Jumaat berikutnya.

Pada malam Jumaat berikutnya, selepas shalat Maghrib bacalah surah ini sejumlah 25 kali, selepas shalat Isya’ bacalah surah ini 125 kali dibuntuti dengan shalawat Nabi 1000 kali. Setelah berlalu amalan, hendaklah memperbanyakkan sedekah. Kemudian jadikan surah ini amalan teratur pada masa-masa pagi dan petang. Insya’Allah rezeki bakal mengalir laksana air bah.

3. Berpuasa sekitar 7 hari, di mulai pada hari Jumat selesai pada hari Kamis. Puasanya “tidak memakan sesuatu yang bernyawa / tidak santap ikan, daging, segala hewan, melulu makan sayur-sayuran saja. Dalam 7 hari itu, setelah salat fardhu, menyimak surat Al-Waqi’ah sejumlah 25 kali.

Apabila bacaan itu di mulai sesudah shalat fardhu Subuh pada hari Jumaat kesatu, maka diakhirilah pembacaan Al-Waqi’ah tersebut pada sesudah fardhu Isya’ pada Jumaat berikutnya. Pada malam Jumat terakhir ini hendaklah menyimak surah Al-Waqi’ah sejumlah 125 kali lantas shlawat 1000 kali. Insya’Allah tidak akan merasakan kemiskinan seumur hidup.

4. Bila arang membiasakan menyimak surat ini masing-masing malam satu kali, maka dia dijauhkan dari kemiskinan. Bila di baca 14 kali setiap berlalu salat Asar, maka bakal memperaleh kekayaan yang berlimpah ruah. Jika di baca surah ini sejumlah 41 kali segala hajat yang sehubungan dengan rezeki bakal terkabul.

5. Surat ini andai dibaca di sisi orang yang sedang sekaratul maut, insyaAllah bakal mempermudah rah terbit dari jasadnya. Jika dibaca di sisi arang sakit, disembuhkan sakitnya. Jika di tulis, lantas dipakaikan untuk orang yang berkeinginan bersalin, InsyaAllah segera mencetuskan dengan mudah.

6. Jika menyimak surat ini sejumlah 3 kali selepas salat subuh dan 3 kali selepas shalat Isya’. Insya Allah dalam waktu satu tahun ia bakal di jadikan searang hartawan yang dermawan.

15. Pengasihan Dengan Doa Nabi Yusuf

Do’a Yusuf tersebut mempunyai khasiat yang spektakuler lagi menakjubkan,yaitu barang siapa yang menyimak da’a Yusuf tersebut, maka orang laki-laki maupun wanita akan membubuhkan sayang, bila tidak merasa sayang,maka bacalah seratus kali kemudian diusapkan pada muka,inya ALLAH arang yang melihatnya akan membubuhkan sayang. Inilah do’anya yang dibaca:

“BISMILLAAH,ALLAAHUMMA,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA ALLAH,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD,YAA MUHAMMAD”

16. Pengasihan Dengan Surah Yusuf

“ IDZ QAALA YUUSUFU LI_ABIIHI YAAA ABATI INNII RAAITU AHADA ‘ASYARA KAUKABAN WASY SYAMSA WAL QAMARA RAAITUHUM LII SAAJIDIINA WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII WALITUSHNA’A ‘ALAA ‘AINII”.

Artinya : “ Ingatlah saat Yusuf berbicara kepada ayahnya : “Wahai ayahku, bahwasannya aku memiliki mimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, aku menyaksikan semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah mencurahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan agar kamu dirawat dibawah pengawasanku “.

Keterangan :
Apabila terdapat seorang pemuda atau siapa saja yang baru dalam masa percintaan, maka untuk meningkatkan rasa cinta terhadap kekasihnya, hendaklah masing-masing ia berjumpa dengan kekasihnya menyimak ayat itu diatas.

17.Membuka Rejeki Dengan Ayat 7

1. Qs At Taubah 51

Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.
Artinya:

Katakanlah : Sekali kali tidak bakal menimpa kami tetapi apa yang telah diputuskan aleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan melulu kepada Allah orang orang yang beriman mesti bertawakkal.

2. Qs Yunus 107

Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim

Artinya:
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak terdapat yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan andai Allah menghendaki kebaikan untuk kami, maka tidak terdapat yang dapat menampik karuniaNya. Dia menyerahkan kebaikan tersebut kepada siapa yang dikehendakiNya salah satu hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs Hud 6

Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin

Artinya:
Dan tidak terdapat suatu hewan melata juga di bumi, tetapi Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia memahami tempat berdiam hewan itu dan lokasi penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam buku yang nyata

4. Qs Hud 56

Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim

Sesungguhnya aku bertawakkal untuk Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu hewan melata pun tetapi Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus

5. Qs Al ‘Ankabut 60

Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim
Artinya:

Dan berapa tidak sedikit binatang yang tidak bisa membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

6. Qs. Fatir 2

Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim

Apa saja yang Allah anugrahkan untuk manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang bisa menahannya dan apa saja yang disangga aleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup guna melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

7. Qs Az Zumur 38

Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin urusan hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Dan sungguh andai kamu bertanya untuk mereka : “Siapa yg membuat langit dan bumi?? Niscaya mereka membalas “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku mengenai apa yang anda seru selian Allah, andai Allah berkeinginan mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu tersebut dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau andai Allah berkeinginan memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menyangga rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal arang yang berserah diri.

Apabila ayat 7 ini dilaksanakan sekali siang dan sekali malam (sesudah salat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan mempermudah rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi semua hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

Baca Juga : Amaliah Bismillah Pembuka Rejeki

18. Memagar Rumah Dengan Surah Yasin

Ambil Air Satu Ember Besar penuh.- Celupkan jari telunjuk kanan kedalam ember yang di isi air.- Baca Shalawat Nabi 3 X- Baca surah Yasin 7 X, pada ayat ke 9 baca 11 x- Baca Ayat Qursy 99 X- Baca Ayat Qursy 1 X, kemudian pada ayat ter akhir baca 100 X- Berdo’a mohon untuk Allah, supaya air berfungsi untuk memagari lokasi tinggal sehingga bilamana ada ghaib fasik/ kafir bakal binasa seketika tersebut juga.(Saat berda’a jari telunjuk kanan tetap terdapat di dalam ember air).

Keterangan:- Setelah berda’a, cipratan air ke semua area lokasi tinggal (Pagar, tembak rumah, pintu, genteng dll).- Gunakan pun sedikit untuk mencuci lantai.- Masukan kedalam tangki Air dll.

19. Doa Bagi Menghadapi Arang Yang Sedang Marah

“RABBUL MASYRIQI WAL MAGHRIBI LAA ILAAHA ILLAA HUWA FATTA KHIDZHU WAKIILA” (AL-MUZZAMMIL : 9)
Dibaca pada 7 butir padi lantas dibawa menghadapi orang yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya bakal reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT .

20. Doa Mohon Perlindungan Dari Sikap Murtad

“ALLAAHUMMA INNAA NA’UUDZUBIKA AN NARJI’A ‘ALAA A’QAABINAA AU NUFTANA ‘AN DIININAA”
Arti nya:

“Ya Allah, bahwasannya kami berlindung kepada-Mu dari masalah yang dapat membalikkan kami ke masa kemudian atau bisa mengacaukan kami. (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Thabarani)”

21. Doa Mohon Kesalehan

RABBANAA TAQQABAL MINNAA INNAKA ANTAS SAMI’UL ‘ALIIM. RABBANNAA WAJ’ALNA MUSLIMAINI LAKA WA MIN DZURIYYATINAA UMATAN MUSLIMATAN LAKA WA ARINAA MANASIKANAA WA TUB ‘ALAINAA INNAKA ANTAT TAWWABUR RAHIIM

“Ya Allah, terimalah bakti kami. Sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikan kami berdua arang yang taat pada‐Mu, dan jadikanlah keturunan kami umat yang patuh pada‐Mu. Tunjukkan tata teknik dan lokasi ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sungguh Kau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al‐Baqarah: 127‐128).

Doa ini dibaca Nabi Ibrahim saat selesai membina Kabah, yang waktu tersebut ditimpa banjir besar (zaman Nabi Nuh). Kemudian Nabi Ibrahim ditolong puteranya Ismail membina kembali Ka’bah.

22. Doa Mohon Kebaikan Dunia Akhirat

RABBANAA ATINAA FID DUNYAA HASANAH WA FIL AAKHIRATI HASANAH WAQINAA AZABANNAAR
“Ya Allah, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka.” (QS. Al‐Baqarah: 201).

Dalam Al‐Quran diterangkan bahwa doa ini dibaca aleh orang‐orang muslim yang ikhlas selesai mengemban haji. Ibnu Katsir menyatakan bahwa daa ini berisi seluruh kebajikan di dunia akhirat serta dapat menghindarkan dari segala kejelekan. Baik sekali doa ini dibaca pada masing-masing kesempatan.

23. Salawat Bagi Mengabati Sakit Perut

SHALAWAT THIBBIL QULUB:
“ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA MUHAMMAD THIBBIL QULUUBI WA DAWA’IHAA WA ‘AFIYATIL ABDAANI WA SYIFAA’IHAA WA NUURIL ABSHARI WA DHIYAA’IHAA WA ‘ALAA ALIHI WA SHAHBIHII WASALLAM.”

Adapun metodenya adalah:

Untuk menyembuhkan penyakit perut dapat dilaksanakan dengan teknik dibaca shalawat ini sejumlah 7 pada segelas air putih kemudian diminumkan air tersebut. Insya Allah dengan ijin-Nya bakal sembuh.

24. Do’a Bagi Sakit Panas, Pening, Atau Demam

Berdasarkan keterangan dari riwayat Ibnu Sunni, Nabi Muhammad SAW mengajarkan do’a ini untuk para kawan untuk me-ruqyah pening atau demam:

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM, BISMILLAAHIL-KABIR, NA’UUDZU BILLAAHIL ADZHIIMI MIN SYARRI ‘IRQIN NA”ARIN WA MIN SYARRI HARRIN-NAARI.

“Dengan menyinggung nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, Yang Mahabesar, kami berlindung untuk Allah dari durjana peluh yang mendidihkan darah dan dari durjana panasnya neraka.”
Dan usahakan diucapkan lagi surah Al-Ikhlash dan Al-Mu’awwidzatain (surah al-Falaq dan An-Naas), ditiupkan pada kedua belah telapak tangan, kemudian disapukan ke badan orang yang sakit.

25. Doa Bagi Meredakan Terkena Racun Binatang

“WAHUWA MA-AKUM AINAMAA KUNTUM WALLAAHU BIMAA TA’MALUUNA BASHIIR” (AL-HADID : 4 DAN 25)
Bacakan pada air kelapa hijau sejumlah 3x kemudian diminumkan airnya pada arang yang terpapar racun, insya aalh mendadak racunnya bakal tawar dengan qudrat iradat allah.

Sayyidina’ Ali r.a. menerangkan: pernah Rasulullah s.a.w. digigit kala, lantas Beliau memungut air garam. Dibacakan Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas laludisapukan pada anggata badan yang digigit kala tadi.

Baca Juga : Doa Penawar Penyakit Dari Jin

26. Doa Bagi Mendapat Husnul Khôtimah (akhir yang baik)

RABBANAA INNANNA SAMI’NAA MUNADIYAN YUNAADI LIL IIMAN AN AAMANU BIRABIKUN FA AMANNAA. RABBANAA FAGHFIR LANAA DZUNUBAANA WA KAFIR SAYYIATINAA WA TAFFANNAA MA’AL ABRAR. RABBANAA WA AATINAA MA WA’ATTANAA ‘ALA RUSULIKA WA LAA TUKHZINAA YAUMAL QIYAMAH INNAKA LAA TUKHLIFUL MI’AAD

“Ya Allah sungguh kami sudah mendengar seruan yang menyeru pada iman: “Berimanlah anda kepada Allah, maka kami juga beriman. Ya Allah, ampunilah dasa dan hapuskan kesalahan‐kesalahan kami, serta matikan kami beserta arang‐arang yang tidak sedikit berbuat kebajikan. Ya Allah, berilah apa yang sudah Engkau janjikan untuk kami dengan perantaraan rasul‐rasul‐Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali tidak bakal pernah menyalahi janji.” (QS. Ali Imrôn: 193‐294).

Baik sekali doa di atas dibaca pada masing-masing kesempatan, namun lebih utama pada masa-masa tengah malam (sepertiga malam) hingga menjelang shubuh. Karena ayat ini pula yang dibaca Nabi Saw. saat bangun dari tidurnya sambil memandang langit. (HR. Bukhari)

27. Doa Memahan Terhindar Dari Kezaliman

RABBANAA LAA TAJ’ALNAA MA’AL QAUMIL DZAALIMIN

“Ya Allah, tidak boleh Kau tempatkan kami bersama‐sama dengan arang‐arang zhalim.” (Al‐A’rôf 47). 4
Doa di atas dibaca aleh Ahlul A’raf, yaitu orang‐orang yang amal kebaikan dan kejahatannya seimbang. Ketika mereka melihat berpengalaman surga dengan sekian banyak kenikmatanya, mereka berkata: “Kesejahteraan semaga tercurah untuk kalian, wahai berpengalaman surga.” Dan saat mereka melihat berpengalaman neraka dengan sekian banyak siksanya, mereka berkata: “Kami berlindung untuk Allah dari apa yang sedang kalian alami, Wahai berpengalaman neraka.” Lalu mereka berdoa dengan doa diatas, yakni memohon supaya tidak dibulatkan dengan orang‐orang zhalim.

28. Do’a Perlindungan Dari Syetan.

“RABBI A’UDZUBIKA MIN HAMAZAATI SYAYAATHIINI WA A’UDZUBIKA RABBI AN YAHDDHURUN.”
Artinya:

“Ya Tuhanku aku berlindung untuk Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. (97) Dan aku berlindung [pula] untuk Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.” (98)

29. Doa Perlindungan Dari Kemunafikan, Akhlaq Buruk Dan Sempitnya Rezeki :

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MINAN-NIFÂQI, WA SÛ-IL-AKHLÂQI, WA DHAIQIL-ARZÂQI”.

Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung kepada-Mu dari sifat munafik, dan dari akhlaq (perangai) yang buruk, dan dari sempitnya rezeki”.

29. Minta Perlindungan Dari Syirik Yang Halus

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA AN-USYRIKA BIKA SYAI-AN A’LAMU, WA ASTAGHFIRUKA LIMÂ LÂ A’LAMU”.
Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu andai aku menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada-Mu terhadap apa-apa yang aku tidak tahu”.

30. Barang Siapa Setiap Selesai Salat Subuh Dan Magrib Mau Membaca :

LAA ILAHA ILLA LLAAH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHAMMADUN RASULLULAH. SHADIQUL WA’DUL AMIIN 100x
Maka Allah bakal memberi pada yang menyimak tadi :
1. Insya Allah gampang rizqinya
2. Insya Allah hilang kesusahannya
3. Dibuka kunci(pintu)surga
4. Dilindungi dari siksa kubur
5. Di jadikan orang yang baik, empuk hatinya ramah tamah
6. Insya Allah dimaafkan dasanya.

31. Membuka Rejeki Dengan Shalat Sunat Hajat

•Lakukan Shalat Hajat 2 Rakaat

•Pada Rakaat kesatu dan kedua setelah menyimak Al-Fatihah, bacalah ayat inilah ini sebanyak 77X
RABBANA ANZIL ‘ALAYNAA MAA-IDATAM-MINAS-SAMAA-I TAKUUNU LANAA ‘IIDAN LI-AWWALINA WA-AAKHIRINAA WA-AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA-ANTAA KHAYRUR-RAAZIQIIN

artinya :
“Ya Tuhan Kami, turunkanlah untuk kami sebuah hidangan dari langit (yang hari turunannya) bakal menjadi hari raya untuk kami, yakni orang-orang yang bareng kami dan orang-orang yang datang setelah kami dan menjadi tanda kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkau ialah pemberi rezeki sangat utama” (QS Al-Maidah: 114)

Setelah salam bacalah shalawat inilah ini 70.000X

ALLAHUMA SHALLI WASALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADINIL-AALIFIL-MA’LUUFI UJBURNII HAAJATII

Artinya:
“Ya Allah, limpahkan rahmat dan kemuliaan serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhamad yang penyayang dan disayangi, penuhilah hajatkku”

32. . Doa Bagi Mendapatkan Rezeki Yang Halal (Dibaca 3x Setelah Shalat Jumat/Shalat Fardhu)

ALLAHUMMA YAA GHANIYYU YA HAMIIDU YAA MUBDI’U YAA MU’IIDU YAA RAHIIMU, YAA WADUUDU AGHNINII BI HALAALIKA‘AN HARAAMIKA WAKFINII BI FADHLIKA ‘AMMAN SIWAAKA WA SHALLALLAHU ‘ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAMA.

Artinya: “Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat yang mengembalikan, wahai Dzat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari di samping Engkau semaga Allah mencurahkan rahmat dan salam atas junjungan anda Nabi Muhammad, family dan kawan beliau.”

Baca Juga : Doa Fulus

33. Doa Bagi Penyakit Dalam (Jantung,Paru2 Dll)

”WA BIL HAQQI ANZALNAAHU, WA BIL HAQQI NAZALA ”

Tata teknik menggunakannya, dibaca 7x seraya tahan nafas, kmudian di tiupkan ke telapak tangan, kemudian di usap2kan di unsur yg sakit. adapun sblm menyimak tawassul dulu sbb:

1. ila hadratinnabiyyil mustafa saw alfatihah…
2. ila hadrati abil ‘abbas alkhadiru alaihissalam alfatihah…
3. ila hadrati abil husaini ahmadabni abil khuwaara alfatihah…
agar lbih berdaya untuk sbaiknya tawassul di baca stiap hari setelah shalat fardhu magrib.

34. Doa Mengabati Sakit Perut

Ambillah daun sirih, temulawak dan kunyit serta garam, lantas tumbuklah menjadi satu sampai berakhir dan peraslah untuk dipungut airnya guna diminum. Sebelum minum air perasan itu supaya menyimak da’a inilah ini :

Bismillaahir Rahrnaanir Rahiimi.
A’uudzu Bi’lzzatillaahi Wa Jabaruutihi Wa Qudratihi Wa Ishmatihi Inna Dzaalika La Aayaatin Li Kulli Shabbaarin Syakuurin. Idz Qaalatimra’atu ‘Imraana Rabbi Tnniinadzartulaka Maafii Bathnii Muharraran Fa Taqabbal Minnii Innaka Antas Samiul ‘Alimu.
Bismillaahisy Syaafii. Bismillahil Mu’aafii. Allaahumma syfinii Wa ‘Aafinii.

Artinya
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya berlindung dengan kemuliyaan Allah, kemegahan-Nya, Kekuasaan-Nya dan penjagaan-Nya. Sesungguhnya yang demikian itu ialah adalahtanda-tanda untuk orang yang paling sabar dan tidak sedikit rasa terima kasihnya.

Ketika istri ‘Imran berbicara : “Wahai Tuhanku, bahwasannya saya bernadzar untuk Mu apa yang terdapat didalam perutku menjadi hamba yang shaleh dan berhidnad. Karena itu, terimalah nadzar dari pada saya. Sesungguhnya Engkau ialah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dengan nama Allah Dzat Yang Maha Menyembuhkan Dengan Nama Allah Dzat Yang Maha Memberi Kesejahteraan. Wahai Allah, sembuhkanlah saya dan sejahterakanlah saya.”

35. . Doa Menghindari Kesesatan

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab

“Ya Allah, tidak boleh Kau jadikan hati kami candang pada kesesatan setelah Kau beri tuntunan pada kami, dan rahmatilah kami. Sungguh Kau Maha Pemberi karunia.” (QS. Ali ‘Imrôn: 8).

Daa ini dibaca aleh berpengalaman ilmu yang beriman kepada kemuliaan Al‐Quran. Dan mereka berdaa untuk Allah Swt. supaya tetap dalam jalan kebenaran, tidak candang untuk kesesatan sesudah mendapatkan petunjuk, serta memahan curahan rahmat‐Nya.

36. Doa Mahan Keadilan

RABBANAF TAH BAINANAA WA BAINA QAUMINAA BIL HAQQI WA ANTA KHAIRUL FAATIHIIN

“Ya Allah, berilah putusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Kaulah Pemberi keputusan yang sebaik‐baiknya.” (QS. Al‐A’rôf 89).

Daa ini dibaca aleh Nabi Syu’aib saat beliau diusir aleh kaumnya karena ingkar terhadap agama yang dibawanya dan menalak anjuran kaumnya guna kembali kepada doktrin agama mereka.

Baca Juga : Amaliah Doa Pedang

37. Minta Perlindungan Dari Kelemahan Batin :

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MINAL-HAMMI, WAL-HAZANI, WAL-‘AJZI, WAL-KASALI, WAL-JUBNI, WAL-BUKHLI, WA DHALA-‘ID-DAINI, WA GHALABATIR-RIJÂLI”

Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari kesusahan dan kesedihan,dari kekurangan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kebakhilan, dari keberatan hutang dan diungguli (dipaksa) orang”.

38. Minta Perlindungan Dari Kelalaian :

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MIN QALBIL-LÂ YAKHSYA’, WA DU’Â-IL-LÂ YUSMA’, WA MIN NAFSIL-LÂ TASYBA’, WA MIN ‘ÎLMIL-LÂ YANFA’ . A’ÛDZU-BIKA MIN HÂ-ULÂ-IL-ARBA’ “.

Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, dan da’a yang tidak didengar, dan dari diri yang tidak kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfa’at. Aku berlindung pada-Mu dari 4 (Empat) perkara itu”.

39. Daa Agar Terhindar Dari Berbagai Keburukan

ALLAHUMMA INNII A’UDZUBIKA MINALHAMMI WALHUZNI WAL’AJZI WALKASALI WALBUKHLI WALJUNBI WA DHALA’IDAINI WA GHALABATIRRIJALI

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) mengenaskan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.”

40. Doa Bagi Mendapatkan Rezeki Yang Melimpah (Dibaca Setelah Shalat Fardhu)

ALLAHUMMA YAA AHADU YAA WAAHIDU YAA MAUJUUDU YAA JAWWAADU YAA BAASITHU YAA KARIIMU YAA WAH-HAABU YAA DZATH THAULI YAA GHANIYYU YAA MUGHNII YAA FATTAHU YAA RAZAAQU YAA ‘ALIIMU YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA RAHMAANU YAA RAHIIM YAA BADII’AS SAMAAWAATI WAL ARDHI YAA DZAL JALAALI WAL IKRAANI YA HANNAANU YAA MANNAANU INFAHNI MINKA NAFHATIN KHAIRIN TUGHNINII ‘AMMAN SIWAAKA

Artinya: Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Tunggal tidak mempunyai bagian, wahai Dzat Yang Maha Tunggal, tidak serupa makhluk dan tidak sekutu, wahai Dzat Yang Maujud, wahai Dzat yang amat murah hati, wahai Dzat yang Melempangkan rezeki, wahai Dzat Yang mempunyai anugerah,

wahai Dzat Yang maha kaya, wahai Dzat yang Maha membuka, wahai Dzat Yang Maha member rizki, wahai Dzat Yang Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang Maha berdiri sendiri, wahai Dzat Yang Maha Pengasih, wahai Dzat yang Maha Penyayang, wahai Dzat Yang Menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki kemuliaan dan Kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Memberi, semerbakkanlah aku dari-Mu dengan semerbak yang bagus yang bisa memcukupi aku dari di samping Engkau”

41. Doa Bagi Mempercepat Datangnya Rezeki

Abu Hurairah ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa yang Allah pakaikan baginya kesenangan hendaklah tidak sedikit mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang tidak sedikit dosanya hendaklah beristighfar untuk Allah.

Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah tidak sedikit mengucapkan LÂ HAULA WALÂ QUWWATA ILLÂ BILLÂH (tidak terdapat daya dan kekuatan kecuali dengan pertalangan Allah).” (HR. al-Thabrani di al-Awsath)

Asad Ibn Wâdi’ah ra meriwayatkan, Nabi saw bersabda,” Barang siapa menyampaikan lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ’aliyyil ’azhîm (tidak terdapat daya dan kekuatan kecuali dengan pertalangan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) sejumlah 100 X masing-masing hari maka akan dibentengi kefakiran selamanya.” (HR. Ibn Abi al-Dunyâ ).

42. Membuka Rejeki Dengan Istigfar

Ibn ’Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa melanggengkan istighfar (astaghfirullâh=aku minta ampunan untuk Allah) niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, menerbitkan ia dari segala kesusahan dan menyerahkan ia rezeki dari arah yang tidak diduganya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

43. Pengasihan Khusus Laki Laki

“ ALLAAHUMMA YAA RABBI ANTA HASBII ‘ALAA FULAANATA BINTI FULAANATA ‘ATHTHIF QALBAHAA ‘ALAYYA WA SAKHKHIRLII QALBAHAA WA DZALLILHAA LII WA HABBIBNII ILAIHAA HATTAA TA’TI ILAYYA KHAADHI’ATAN DALIILATAN MIN GHAIRI MAHLATIN WASYGHALHAA BIMAHABBATII INNAKA ‘ALAA KULLI SYA_IN QADIIRUN “

Artinya : “ Ya Allaah ya Rabb-ku Engkaulah yang mencukupkan aku untuk fulanah anak wanita fulan ( sebutkanlah orang yang dituju) cenderungkanlah hatinya kepadaku, dan paksakanlah hatinya untukku, dan kasihanilah ia untukku dan cintakanlah aku kepadanya sampai-sampai ia datang kepadaku dengan sopan lagi kasih sayang tanpa menunda-nunda. Dan sibukkanlah ia dengan mencintaiku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu “.

Keterangan :
-khusus laki laki
-Caranya yakni berpuasa pada hari kamis benar-benar-benar sebab Allaah, lantas pada sepertiga malam terakhirnya selama jam tiga malam bangun untuk menggarap shalat sunnah hajat sejumlah dua rakaat
– Rakaat kesatu setelah menyimak Surat Al Fatihah menyimak Surat Al Insyirah “ Alam nasyrah laka shadraka………… “ kemudian pada rakaat dua-duanya setelah menyimak Surat Al Fatihah menyimak Surat Al Kautsar “ Innaa a’ thainaakal kautsar ……”
– setelah menyampaikan salam, lalu menyimak da’a itu diatas sejumlah tiga kali.

44. Doa Agar Disayang Banyak Orang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
“ ALLAAHUL KAAFI RABBUNAL KAAFII QASHADNAL KAAFII WAJADNAL KAAFII LIKULLIN KAAFII KAFAANAL KAAFII WA NI’MAL KAAFII ALHAMDU LILLAAHI ALLAAHUMMA ‘ATHTHIF QULUUBAL ‘AALAMIINA BI_ASRIHAA ’ALAYYA WAALBISNIL QABUULA BISYALMAHAT “.

Artinya : “ Allaah Dzat yang Maha Mencukupkan, Rabb kami yang Maha Mencukupkan, kami bermaksud untuk Dzat yang Maha Mencukupkan, kami temukan Dzat yang Maha Mencukupkan untuk setiap sesuatu yang mencukupkan sudah mencukupkan untuk kami Dzat yang Maha Mencukupkan dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang Maha Mencukupkan, segala puji untuk Allaah, Ya Allaah candangkanlah seluruh hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan dengan ‘syalmahat’ “.

Keterangan :
Untuk mahabbah umum atau mahabbah supaya dicintai oleh tidak sedikit orang ini di samping bermanfa’at untuk setiap arang khususnya bermanfa’at untuk para pemimpin.

45. Zikir Orang Sakit

“ALIF LAAMIM, ALLAHU LAA ILAAHA ILLALLAH HUWAL HAYYUL QAYYUM“. (Ali Imran :1-2 )

Apabila ayat tsb diucapkan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka memiliki keutamaan bahwa orang yang sakit tersebut akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT

46. Doa Penawar Terkena Racun

“BALHUM FII LABSIIN MIN KHALQIN JADIIDIN” . (Qaf : 15)

Bacalah ayat ke 6 sejumlah 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih parselin yang telah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terpapar racun, dengan izin Allah racun bakal akan tawar dengan cepat.

47. Sakit Gigi ( sendiri )

Mengobati sakit gigi dan lain-lain: Bagi dirinya sendiri = letakkan jari pada lokasi yang sakit lalu menyimak Al-Fatihah dan berdoa sejumlah 7 kali: “Ya Allah, hilangkan daripada kejelekan dan kekejian yang aku dapati dengan daa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.

48. Sakit Gigi ( Orang Lain )

Mengabati penyakit gigi orang lain: selesai menyimak Al-Fatihah maka berdoa 7 kali: “Ya Allah, hilangkan daripada orang ini kejelekan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.

49. Doa Taubat

Rabbanaa dzalamnaa anfusanaa wa inlam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakunnaa minal khaasiriin

“Ya Allah, kami sudah menyiksa diri kami sendiri, dan andai Kau tidak memaafkan kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami tergolong arang‐arang yang rugi.” (QS. Al‐A’rôf 23).

Doa ini daa Nabi Adam dan isterinya Hawa, ketika dua-duanya dikeluarkan dari surga.

50. Doa Mohon Keselamatan

RABBANAA LAA TAJ’ALNAA FITNATAN LIL QAUMIL DZAALIMIN WA NAJJINAA BI RAHMATIKA MINAL QAUMIL KAAFIRIIN

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah untuk kaum yang zhalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan rahmat‐Mu dari tipu daya orang‐ orang yang kafir.” (Qs. Yûnus: 85‐86).

Doa ini dibaca aleh kelompak minaritas yang beriman untuk Nabi Musa, sesudah mereka menonton mukjizat Nabi Musa dihadapan Fir’aun.

51. Doa Mohon Perlindungan

RABBII INNI AUUDZUBIKA AN ASALAKA MA LAISA LII BIHI ‘ILMUN WA ILLA TAGHFIR LII WA TARHAMNII AKUNA MINAL KHAASIRIIN

“Ya Allah, sungguh aku berlindung pada‐Mu dari sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Dan seandainya Engkau tidak memberi ampun serta tidak membubuhkan belas kasihan padaku, niscaya aku tergolong orang‐orang yang merugi.” (QS. Hûd: 47).

Doa ini adalahdoanya Nabi Nuh, yaitu saat kaumnya tergolong anaknya (kan’an) ikut dihancurkan oleh Allah Swt. melewati banjir besar.

Baca Juga : Khasiat Daun Taguh Sahari

52. Doa Agar Keluarga Sakinah

RABBIJ ‘ALNII MUQIIMASH SALAATI WA MIN DZURIYYATII RABBANAA WA TAQABBAL DU’A‐I RABBANAGFIR LII WA LIWAALIDAYYA WA LIL MU’MINIINA YAUMA YAQUMUL HISAAB

“Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku arang‐arang yang teguh menegakkan shalat, ya Allah kabulkan daaku. Ya Allah ampunanilah diriku dan untuk kedua arang tuaku serta arang‐arang mukmin pada hari kiamat.” (QS. Ibrahîm: 41‐42).

53. Doa Bagi Di Hilangkan Suatu Penyakit/Bala

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM
WAYASFI SHUDURA QAWMIM MU’ MININA WAYUDZ HIB GHAYDHA QULUBIHIM.YA AYYUHANNASU QAD JAA ATKUM MAA ‘IDHATU MIRRABBIKUM WA SYIFAA UL LIMAA FISSUDUU RI WA HUDAW WARAHMATULLIL MU’MININ.YAKH RUJU MIMBUTHUNIHA TSARAA BUUMMUKHTALIFUN ALWAA NUHU FIIHI SYIFAAULLINNAS.WANUNASSILU MINALQURAAN MA HUWA SYIFAA WARAHMATULLILMU’ MININ ALLADZI KHALAQANII FAHUWA YAHDIIN WALLADSII HUWA YAT’IMUNII WAYASFIIN. WAIDDSA MARIDHTU FAHUWA YASYFIIN.QUL HUWA LILLASIINA AAMANUU HUDAWWA SYIFA.

caranya: doa ini di baca setiap berlalu shalat fardhu

54. Doa Bagi Mengobati Mata Kabur

Menyembuhkan penyakit mata yang kabur (rabun) Sabda Nabi Muhammad SAW : “Barangsiapa yang hendak menyembuhkan kekurangan pandangannya (kabur/rabun) maka hendaklah dilakukan:

Memandang bulan pada mula bulan, andai tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, kerjakan pada malam kedua, bila tidak sukses coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya sampai nampak olehnya bulan itu.
Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya kemata dengan menyimak Al-Fatihah sejumlah 10 kali.
Sesudah berdoa sejumlah 7 kali dengan doa ini: “AL-FATIHAH DAWAA`UN LIKULLI DAA`IN BIROHMATIKA YAA ARHAMARROOHIMIIN”
Al-Fatihah tersebut menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang.
Lalu menyampaikan “Yaa Rabbi” sejumlah 5 kali.
Terakhir menyampaikan doa ini sejumlah 1 kali: “ALLAHUMMASYFI ANTASYSYAAFI WA’AAFI ANTAL ‘AAFI”
Ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, Ya Allah sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan.

55. Doa Bagi Berbagai Penyakit

Surat Al-Fatihah dapat digunakan guna mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lainnya dengan diucapkan sebanyak 41 kali. Caranya yakni : Baca SurahAl-Fatihah sejumlah 40 kali pada lokasi mengandung air, kemudian air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, kepala dan semua badan, kemudian sisanya diminum, Insyaallah menjadi sembuh.

56. Doa Pengasihan Dengan Surah Ar Rad Ayat 31

“Walau anna Qur’aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi-at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an” (Ar-Ra`d : 31)

Apabila ingin disukai oleh seluruh orang baik laki laki maupun wanita atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 memiliki daya keampuhan yang tinggi untuk tersebut bila dibaca 7x (tujuh kali) kemudian sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah bakal berhasil.

57. Doa Pengasihan Dengan Al Fatihah

“Robbil ‘aalamiin” Bila hendak disayang dan disukai oleh orang beda maka ayat ini ditulis pada piring putih dan dilebur dengan minyak wijen lalu digunakan untuk minyak rambut. Insya Allah tidak sedikit orang yang sayang dan mencintai.

58. Doa Pengasihan Dengan Surah Yasiin Ayat 36

AYAT 36 Bagi cari jodoh- Tiup 7 kali dalam tangan dan sapu ke muka pada pagi hari.

59. Membuka Rejeki Dengan Surah Al Ikhlas

1. Untuk menjangkau yang dimaksud.

Caranya:bacalah surat al ikhlas 1.000 kali pada masa-masa antara shalat maghrib dengan isya, sesudah selesai, mintalah untuk allah segala yang dimaksud. Insya allah, allah bakal mengabulkan seluruh yang dimaksud.

2. pendahuluan pintu rejeki

Pada sebuah hari seorang laki-laki mengadukan halnya untuk Rasulullah Saw mengenai kesusahan hidup yang dideritanya. Ia minta supaya diajarkan amalan singkat guna menghilangkan kesempitan hidup itu.

Maka Rasulullah Saw menyuruhnya supaya masing-masing kali masuk kerumah sendiri, memberi salam lantas membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Jika lokasi tinggal kosong tidak terdapat orang didalam, maka memberi salam untuk Rasulullah SAW lantas sambil melangkah masuk dibaca tiga kali surat Al-Ikhlas.

Laki-laki itupun mengamalkannya dengan yakin, alhamdulillah lapang rezekinya, membludak sampai untuk jiran tetangganya.

3.membawa keberkahan

Pada sebuah hari Rasulullah Saw sedang duduk dalam mesjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengangkat jenazah guna di shalatkan. Para kawan mempersilahkan Nabi guna menyembahyangkannya .

Beliau bertanya : ” Apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka membalas : ” Ya, benar, dia meninggalkan hutang sejumlah 4 dirham.” Lantas beliau bersabda : ” Saya tidak inginkan menyembahyangkan mayat yang meninggalkan hutang. Shalatkan kamulah dia.”

Pada saat tersebut Jibrilpun datang seraya berbicara : “Hai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman : “Aku telah mengutus Jibril menyamar laksana mayat tersebut dan telah melunaskan hutangnya.

Tegaklah, shalatkan dia sebab dian sudah dimaafkan Allah dan barangsiapa yang ikut menyembahyangkannya , niscaya dimaafkan Allah pula dosanya.” Nabi Muhammad Saw juga bertanya : ” Hai Jibril, dari mana dia memperoleh kebesaran ini “? Jibril membalas :”Dia mendapat kebesaran itu, sebab setiap hari menyimak seratus kali Qul Huwallahu Ahad.”

Didalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadap-Nya” Hadis tersebut menunjukkan barangsiapa menyimak “Qul Huwallahu Ahad” seratus kali dalam sehari, maka Allah bakal melunaskan hutangnya sebelum mati.

Baca Juga : Ilmu Penglarisan Usaha

60. Membuka Rejeki Dengan Asma Al Wahhaabu

AL WAHHABU
Artinya:
Dzat yang maha memberi, yaitu menyerahkan segalanya terhadap keperluan makhlukNya, tanpa diminta sebelumnya Allah telah menyediakannya.

Barang siapa menyimak “YAA WAHHAAB” sejumlah 23 kali beruntun sebagai amalan teratur setiap berlalu sholat fardlu atau sesudah sholat Hajat 2 raka’at sejumlah 800 kali, maka baginya bakal dijauhkan dari kesempitan rejeki dan diserahkan kemudahan dalam segala urusannya.

61. Membuka Pintu Rejeki Dengan Asma Ar Razzaqu

AR RAZZAAQU
Artinya:
Dzat yang maha memberi rejeki, yakni memberi rejeki untuk seluruh makhlukNya untuk keperluan hidupnya. Dan Dia pula yang menilai tidak sedikit dan sedikitnya rejeki yang akan diserahkan pada hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA ROZZAAQ” sebanyak-banyaknya masing-masing hari seteah sholat fardlu, maka ia bakal dijauhkan dari kesempitan rejeki dan usahanya tidak jarang kali mendapat deviden yang berlimpah-limpah.

62. Doa Mohon Tempat yang Baik

RABBII ADKHILNII MUDKHALA SIDQIN WA AKHRIJNII MUKHRAJA SIDQIN WAJ’AL LII MIN LADUNKA SULTHAANAN NASHIIRAN
“Ya Allah, masukkanlah aku dengan teknik masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan teknik yang benar. Dan berikan padaku dominasi (pemimpin) sebagai penolong.” (Al‐Isrô’: 80).

Doa di atas dibaca tidak saja dikhususkan saat kita bakal pergi. Baik pun doa di atas dibaca saat kita bakal meninggalkan lokasi yang anda huni (dunia), memohon supaya ditempatkan pada lokasi yang pantas setelah meninggal (Tafsir Al‐Qurthubi).

63. Doa Mohon diberi Kemudahan

RABBANAA AATINAA MIN LADUNKA RAHMATAN WA HAYYI LANAA MIN AMRINAA RASYADAA

“Ya Allah, berilah rahmat pada kami & beri kami tuntunan yang lurus serta sempurna.”(QS. Al‐Kahfi: 10).
Doa ini dibaca oleh pemuda Ashhabul kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang beriman untuk Allah Swt. sampai mendapatkan tuntunan dari Allah. Doa ini dibaca mereka saat akan masuk gua sebagai persembunyiannya untuk mengamankan agama yang hak, agama yang mereka pegangi dari fitnah‐fitnah dan orang‐orang zhalim, dan Allah Swt mengabulkan doa mereka. Kisah Ashhabul kahfi bisa dibaca dalam Surah Al‐Kahfi.

64. Minta Perlindungan Siksa Dan Fitnah :

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MIN ‘ADZÂBI JAHANNAM, WA MIN ‘ADZÂBIL-QABRI, WA MIN FITNATIL-MAHYÂ WAL-MAMÂTI, WA MIN SYARRI FITNATIL-MASÎHID-DAJJÂL”.

Artinya:
“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnahnya Masih Dajjal”.

65.Minta Perlindungan Cobaan Dunia :

“ALLÂHUMMA INNÎ A’ÛDZU-BIKA MIN JAHDIL-BALÂ-I, WA DARAKISY-SYAQÂ-I, WA SÛ-IL-QADHÂ-I, WA SYAMÂTATIL-A’DÂ-I”.
Artinya:

“Ya Allâh, bahwasannya aku berlindung pada-Mu dari beratnya cobaan, dan dari bertemu kecelakaan, dan dari buruknya qadha (taqdir), dan dari gembiranya musuh”.

66. Doa Perlindungan Dari Gangguan Syaithan

“RABBI A’ÛDZU-BIKA MIN HAMAZÂTISY-SYAYÂTHÎN WA A’ÛDZU-BIKA RABBI AN-YAHDHURÛN”

Artinya:
“Ya Rabbi, aku berlindung pada-Mu dari bisikan-bisikan syaithan, dan aku berlindung pada-Mu dari kedatangan mereka kepadaku”.

67. Bagi Tolak Sihir Atau Pagar Rumah

“Maliki yaumiddiin” Bagi tolak sihir atau pagar rumah, Ayat ditulis pada kertas putih polos lantas masukkan dalam bumbung bambu kemudian ditanam di empat pojok rumah, Insya allah penghuni lokasi tinggal akan dibentengi dari marabahaya.

68. Doa Dalam Keadaan Terdesak Dan Terancam

“An ‘amta ‘alaihim” ini sungguh luar biasa, sebab seketika sekeliling anda tiba mendarat akan pulang menjadi lautan api yang seakan siap melahap siapa saja yang mengganggu. Caranya: ketika kamu dalam suasana terdesak dan dalam bahaya oleh kepungan musuh atau perampok maka tidak boleh panik. Segeralah secepat kilat memungut pasir/tanah lantas bacakan ayat itu lalu sebarkan ke arah musuh, maka musuh bakal lari pontang panting sebab melihat lautan api dihadapan mereka.

69. Doa Bagi Mengobati Digigit Kalajengking

Al-Qur’an seluruhnya dapat digunakan dalam mengobati. Namun secara eksklusif Al-Fatihah pernah dipergunakan oleh semua sahabat dalam meruqyah beberapa orang yang tergigit kalajengking. Dengan berkat bantuan Allah, orang yang digigit kalajengking itu sembuh saat tersebut juga.

Sekarang anda dengarkan kisahnya dari kawan Abu Sa’id Al-Khudri (ra), beliau berkata:
”Ada sejumlah orang dari kalangan kawan Nabi SAW pernah berangkat dalam sebuah perjalanan yang mereka kerjakan sampai mereka singgah pada sebuah perkampungan Arab. Mereka juga meminta jamuan untuk mereka.

Tapi mereka tak mau untuk menjamu mereka (para sahabat). Akhirnya, pemimpin suku tersebut digigit kalajengking. Mereka (orang-orang dusun itu) sudah mengusahakan segala sesuatu untuknya. Namun semua tersebut tidak berfungsi baginya.

Sebagian salah satu mereka berkata: “Bagaimana bila kalian mengunjungi rombongan (para sahabat) yang sudah singgah. Barangkali terdapat sesuatu (yakni, obat) salah satu mereka.” Orang-orang tersebut pun mengunjungi para kawan seraya berkata: “Wahai semua rombongan, bahwasannya pemimpin kami tersengat, dan kami telah mengerjakan segala usaha, namun tidak memberikan guna kepadanya.

Apakah terdapat sesuatu (obat) pada seorang salah satu kalian?” Sebagian kawan berkata: “Ya, ada. Demi Allah, bahwasannya aku dapat meruqyah. Tapi demi Allah, kami sudah meminta jamuan untuk kalian, tetapi kalian enggan menjamu kami.

Maka aku pun enggan meruqyah kalian hingga kalian mau menyerahkan gaji untuk kami”. Merekapun mengamini para kawan dengan gaji berupa sejumlah ekor kambing. Lalu seorang kawan pergi (untuk meruqyah mereka) seraya memercikkan ludahnya untuk pimpinan suku tersebut, dan membaca, “Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin (yakni, Al-Fatihah)”.

Seakan-akan orang tersebut terlepas dari ikatan. Maka mulailah ia berjalan, dan sama sekali tak terdapat lagi penyakit padanya. Dia (Abu Sa’id) berkata: “Mereka juga memberikan untuk para kawan gaji yang sudah mereka sepakati. Sebagian kawan berkata: “Silakan untuk (kambingnya)”.

Yang meruqyah berkata: “Janganlah kalian lakukan urusan tersebut sampai kita mengunjungi Nabi SAW, lalu anda sebutkan untuk beliau mengenai sesuatu yang terjadi. Kemudian anda lihat, apa yang beliau perintahkan untuk kita”.

Mereka juga datang untuk Rasulullah SAW sambil menuliskan urusan tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda: “Apa yang memberitahukanmu bahwa Al-Fatihah ialah ruqyah?” Kemudian beliau bersabda lagi: “Kalian sudah benar, silakan (kambingnya) dibagi. Berikan aku bagian bareng kalian”. Lalu Nabi SAW tertawa“. [HR. Al-Bukhari (2156), Muslim (2201)]

70. Terpelihara Dari Segala Bencana Dengan Ayat Kursi

Mengikut penjelasan dari buku “Asraarul Mufidah” sesiapa melaksanakan membacanya masing-masing hari sejumlah 18 kali maka bakal dibukakan dadanya dengan sekian banyak hikmah, dimurahkan rezekinya, ditingkatkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sampai-sampai semua orang bakal menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.

71. Doa Menghadapi Penguasa Dhalim

“Inda dzil arsyil makiini” (At-Takwir : 20)

Seorang raja, presiden atau semua pejabat pemerintah pun penguasa hukum dan penegak hukum tidak jarang kali kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas dominasi yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya,

penyalahgunaan wewenang tidak jarang kali saja anda temui saat berhadapan dengan mereka. tanpa mereka sadar atau dalam suasana sadar memandang bahwa dominasi atau jabatan yang diembannya tersebut kekal tiada berujung..nau’uzubillah!!!

jika kamu mengalami laksana ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. caranya: Bacalah 7x sambil menyangga nafas saat berhadapan dengan penguasa lalim lantas hembuskan pada penguasa itu sambil minta dalam hati supaya dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala hal dengannya

72. Doa Kelapangan hati

RABBISYRAH LII SADHRII WA YASIR LII AMRI WAHLUL ‘UQDATAN MIN LISAANII YAFQAHU QAULII

“Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan lepaskan kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.” (QS. Thôha: 27)

Doa di atas balk sekali dibaca saat menghadapi kezholiman seseorang, kelompok, dan penguasa. Juga dibaca supaya mendapatkan kelancaran, fasilitas dalam berdakwah.

73. Doa Mohon Terlepas dari Musibah

RABBII A’UUDZUBIKA MIN HAMAZATISY SYAYAUTHIIN WA ‘AUUZUBIKA RABBI AN YAHDHURUUN

“Ya Allah, aku berlindung pada‐Mu dari bisikan‐bisikan setan. Dan aku berlindung pada‐Mu, dari kedatangan mereka padaku.” (OS. Al‐Mukminûn: 97‐98).

Doa di atas dibaca dalam sekian banyak keadaan supaya selamat dari tipu daya syaitan, baik dalam beramal maupun dalam pergaulan. Dan doa diatas adalahperintah Allah supaya kita menggandakan membacanya saat terjadi musibah. (QS. Al‐Mukminûn: 93‐94).

74. Membuka Pintu Rejeki Dengan Bismillahirrahmaniirrahiim

1. Mendatangkan Bermacam Hajat.

Bacalah bacaan basmallah sejumlah 12000 kali dan setiap berlalu 1000 kali baca shalawat:”Allahumma sali wa sallim ala sayyidina Muhammad.” Lalu berdoalah pada Allah apa yang diminta, InsyaAllah segera terkabul.

2. Melariskan Dagangan.

Karomah / khasiat basmallah dapat pun untuk destinasi melariskan dagangan, sekitar barang dagang itu HALAL, dengan teknik membaca kalimat basmallah sejumlah 786 kali, masing-masing hari sekitar 7 hari berturut-turut. InsyaAllah dagangan kamu dalam masa-masa cepat atau lambat bakal semakin laris.

3. Barangsiapa menyimak ‘BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM” 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari keluar dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s.w.t. memberi rezeki tanpa diperkirakan bersamaan fadhal dan kemurahan Allah s.w.t.

75. Membuka Rejeki Dengan Asma Al Baasithu

AL BAASITHU
Artinya:
Dzat yang maha melapangkan rejeki, yaitu menyerahkan kelapangan rejeki untuk hamba-hambaNya yang dikehendakiNya, sehingga tidak sedikit orang bebal dapat hidup kaya-raya, kebalikannya orang yang cerdik, pandai hidupnya miskin. Nah, demikian itulah yang disebut “sudah menjadi suratan takdirNya”.

Cara mengamalkan:

Barang siapa menyimak “YAA BAASITH” sebanyak-banyaknya sebagai amalan yang rutin sesudah sholat fardlu atau sesudah sholat hajat menyimak 300 kali, maka akan dipastikan usahanya dalam bidang perdagangan mendapat peradaban yang pesat dan selalu mendapat keuntungan.

76. Membuka Pintu Rejeki Dengan Asma Al Ghaniyyu

AL GHANIYYU
Artinya:
Dzat yang maha kaya, yakni Dia yang paling kaya raya di atas segala-galanya, sampai-sampai kekayaanNya bisa mencukupi keperluan hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA GHANIYYU” sejumlah 400 kali sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat fardlu, maka baginya bakal diberi kecukupan didalam kehidupannya dan masing-masing rejeki yang didapatkan akan membawa keberkahan.

Baca Juga : Amaliah Membuka Harta Gaib

77. Doa Mohon Jodoh Keturunan yang Baik

RABBI LAA TADZAR NII FARDAN WA ANTA KHAIRUL WAARITSIIN

“Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang sangat baik.” (QS. Al‐Anbiyaa’: 89).

78. Doa Agar keturunan Saleh

RABBI HAB LII MIN LADUNKA ZURIYATTAN TAYYIBATAN INNAKA SAMI’UD DU’AA

“Ya Allah, berilah aku seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Mendengar seluruh doa.” (QS. Ali ‘Imron: 38).
Doa di atas baik sekali dibaca oleh orang‐orang yang belum memiliki keturunan, pun baik sekali dibaca oleh masing-masing muslim supaya diberi keturunan yang soleh.

Kedua ayat diatas ialah doa Nabi Zakariya supaya diberi keturunan guna menjadi pejuang yang mendirikan agama Allah.

79. Doa Bagi Mengobati Batuk

“Alhamdulillah” Bila terdapat orang sakit batuk ayat ini ditulis pada piring putih kemudian dilebur dengan minyak wijen dan diminumkan.

80.Doa Bagi Berbagai Penyakit

Kalau Surah Al-Fatihah tersebut ditulis dengan huruf-huruf terpisah kemudian dileburkan dengan air suci dan diminumkan untuk orang sakit, maka dengan kehendak Allah SWT ia bakal sembuh.

81. Doa Pengasihan Dengan Surat Al-Fatihah.

BISSMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.
ALHAMDULILLAHIRABBIL A’LAMIIN,ARRAHMAN NIRRAHIM,MAALIKI YAWMIDDIN,IYYAAA KAN’A BUDU WA IYYAA KANASYTA’IIN,IHDINASYSHIRAATHAL MUSTAKIIM,SHIRAATAL LADZIINA ANA’MTA A’LAIHIM [ sebut nama orang yg kit tuju,sambil menginginkan wajahnya],GHAIRIL MAGHDHUUBI A’LAIHIM WALADDHAALIIIM,AAMIIIN.

Ket: di baca ketika akan bertemu

82. Membuka Pintu Rejeki Dengan Surah Alfathihah

1. Barang siapa yang menyimak ‘Al-Fatihah’ diwaktu berkeinginan tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sejumlah 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia bakal aman dari segala urusan di samping ajal. Dan siapa berhajat (bercita-cita sesuatu) untuk Allah SWT lantas dia menyimak Al-Fatihah sejumlah 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh hingga 40 hari (tidak Lebih) lantas memohon untuk Allah SWT, Insyaallah Dia akan mengisi keperluannya.

2. Barangsiapa menyimak Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka andai ia mengharapkan pangkat, terkabullah permohonannya dan bila ia fakir maka bakal jadi tidak sedikit rejeki dan andai punya hutang maka ia akan dapat untuk membayarnya dan bila ia sakit maka bakal sembuh serta bila ia punya anak maka anaknya tersebut menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah.

3. Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah sejumlah 20kali setiap berlalu sembahyang fardu lima masa-masa maka Allah SWT bakal meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, mempermudah urusannya, menghilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, mengaruniakan apa yang ia angan-angankan,

ia bakal mendapatkan sekian banyak berkah, kebajikan dan kemuliaan, menjadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia beserta anak-anaknya bakal terlindung dari kemudharatan, kehancuran serta dikaruniakan kebahagiaan dsbnya.

4. Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah sejumlah 125 kali berlalu sembahyang Subuh maka ia akan mendapat maksudnya dan mengejar apa yang dicari-cari serta usahakan ia panjatkan doa : “Ya Allah, bahwasannya aku minta kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahasianya, agar dimudahkan bagiku seluruh urusanku, baik hal dunia maupun hal akirat, supaya diijabah permohonanku dan dibayar hajatku………..”

5. Barangsiapa melaksanakan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sejumlah 41 kali maka Allah SWT bakal membukakan pintu rezeki baginya dan Dia akan mempermudah urusannya tanpa payah dan kesulitan. Selesai bacaan Al-Fatihah itu dan usahakan berdoa: “Ya Allah, bahwasannya aku minta kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya,

agar Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, karunia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan masing-masing urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang tidak sedikit lagi berkah tanpa kelemahan dan tanpa sulit payah, bahwasannya Engkau berkuasa atas masing-masing sesuatu. Aku minta kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikanlah apa yang kuhajati……..”

6. Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam buku ‘Qaddasallaahusirrahu’: “Siapa yang punya maksud maka usahakan ia menyimak surat Al-Fatihah sejumlah 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai tersebut ia ajukan permohonan hajatnya untuk Allah SWT”

83.Membuka Pintu Rejeki Dengan Surah Al Insyirah

Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah 7 (tujuh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang, niscaya terlepas daripadanya kesusahan dan gampang oleh Allah s.w.t. bakal rezekinya.

Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah 40 (empat puluh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardhu sekitar tujuh hari berturut-turut, niscaya di karuniai Allah s.w.t. kepadanya kekayaan.

Nabi Muhammad S.A.W bersabda : “Barangsiapa menyimak surah Alam Nasyrah, laksana ia mengunjungi aku dan aku mengambil peluang maka menjadi sebuah kelapangan daripadaku”.

Barangsiapa membiasakan menyimak surah Alam Nasyrah selesai menggarap shalat fardhu, niscaya Allah permudahkan urusannya serta dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.

Siapa yang membacanya niscaya Allah melapangkan dadanya serta dijauhkan daripada segala kesukaran dalam segala urusannya. Dihilangkan segala sifat kesal dan jemu, serta rajin dalam menggarap ibadat.

Barangsiapa menyimak Alam Nasyrah sembilan kali setelah solat fardhu niscaya Allah bakal menjauhkan daripada kesempitan hidup dan dimudahkan rejeki dalam segala urusan.

Barangsiapa menyimak Surah Al-Insyiraah jadi wirid pada tiap-tiap berlalu sembahyang fardhu, niscaya hilang dukacita nya dan dikaruniai Allah s.w.t. rezeki yang banyak.

Barangsiapa tidak sedikit membaca Surah Al-Insyiraah niscaya gampang mendapat rejekinya dan luas fikirannya dan hilang daripadanya sifat malas.

84.Doa Minta Perlindungan Saat Tidur

“INNALLAAHA QAWIYYUN AZIIZUN. ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA WA ALALLAAHI FAL YATAWAKKALIL MU’MINUN” (At-Taghabun : 13)

Dibaca dengan penuh kesediaan dalam suasana berwudlu (tidak berhadas) maka akan dimaafkan oleh allah dosanya. Dan andai dibaca saat akan istirahat maka sekitar tidur akan dibentengi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

85. Doa Bila kita Memiliki Musuh

” Shirothollaladziina” Bila kamu mempunyai musuh dan menakut-nakuti akan membunuh atau mencelakai maka segeralah mendekatkan diri pada Allah dengan hati yang sarat ikhlas pada Allah seraya dihati menyimak ayat ” Shirothollaladziina” berulang ulang maka dengan kudrat irodat Allah musuh yang awalnya akan mencelakai tersebut seketika berubah baik sebab hilang kebenciannya dan musuh tadi tidak bakal memusuhi anda.

86. Dilindungi Rumahnya Dan Rumah Tetangganya

Barang siapa menyimak ayat Al-Kursi di akhir tiap sholat, tidak menangkal akan dia daripada masuk syurga kecuali maut, dan barang siapa membacanya ketika berkeinginan tidur, Allah merawat akan dia ke atas rumahnya, lokasi tinggal jirannya & berpengalaman rumah2 di sekitarnya

Baca Juga : Amaliah Pelindung Diri Dari Santet Dan Sihir

87. Doa Agar Hati Tidak Dengki

RABBANAGH FIRLANAA WA LI IKHWANINALADZIINAA SABAQUUNA BIL IIMAAN WA LAA TAJ’AL FII QULUBIINAA GHILLAN LIL LADZINAA AAMANU RABBANAA RAUUFUR RAAHIIM

“Ya Allah, ampunilah dosa‐dosa kami dan dosa‐dosa saudara kami yang telah melampaui kami dengan membawa iman, dan janganlah Engkau tidak mempedulikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang‐orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al‐Hasyr: 10).

Dalam Al‐Quran dikisahkan, bahwa doa di atas dibaca oleh orang‐orang beriman yang mengekor perjuangan kalangan Muhajirin dan Anshar. Mereka memohon supaya tetap melanjutkan serta meneladani kesolehan, motivasi jihad dan kebersihan hati mereka.

88. Doa Mohon Keturunan

RABBANAA HAB LANAA MIN AZWAAJINAA WA ZURIYYATINAA QURRATA A’YUNIN WAJ ‘ALNAA LIL MUTTAQINNA IMAAMAN

“Ya Allah, anugerahkanlah untuk istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam (pemimpin) untuk orang‐orang yang bertakwa.” (QS. Al‐Furqôn: 74).

Dalam Al‐Quran dikisahkan, bahwa doa itu dibaca oleh orang‐orang yang taat beribadah. Mereka senantiasa berpegang teguh pada etika Islam, beramal soleh, menggandakan dzikir dan doa di masing-masing waktu.

89. Doa Agar Lingkungan Aman

RABBANAA AKHRIJNAA MIN HAADZIHIL QARYATIDZ DZAALIMI AHLUHAA WAJ’AL LANAA MIN LADUNKA
WALIYYAN WAJ’AL LANAA MIN LADUNKA NASHIIRAA

“Ya Allah, keluarkanlah kami dari lokasi ini yang zholim penduduknya ini, dan berilah kami pelindung dari sisi‐Mu serta berilah kami pembantu dari Mu.” (QS. an‐Nisa: 75).

Agar selamat dari kezaliman suatu kumpulan atau golongan, maka baca doa di atas masing-masing saat. Baik pun dibaca supaya diberi ketentraman dan dibulatkan dengan orang‐orang yang beriman.

90. Doa Agar Diberi Kedudukan yang Mulia

RABBII ANZILNII MUNZALAN MUBAARAKAN WA ANTA KHAIRUL MUNZILIIN

“Ya Allah, tempatkan aku di lokasi yang berkah, dan Engkau ialah sebaik‐baik pemberi tempat.” (QS. Al‐Mukminûn: 29).

Baik sekali doa diatas dibaca untuk setiap orang yang mengharapkan kedudukan, baik pangkat, jabatan, atau status lainnya. Karena doa itu adalahdoanya Nabi Nuh saat berada dalam perahu. Ia memohon untuk Allah Swt. supaya diberi status yang lebih mulia daripada status sebelumnya. Kemudian Allah Swt. mengabulkan doanya, dan menjadikannya ummat yang taat untuk Allah Swt.

91. Doa Tasbih Nabi Yunus

LAA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZALIMIN

“Tidak terdapat Allah di samping Kau. Maha Suci Engkau, sungguh aku tergolong orang‐orang yang zholim.” (QS. Al‐Anbiya’: 87).

Doa diatas hendaknya dibaca pada masing-masing kesempatan, supaya dihindarkan dari rasa frustasi, stres dalam menghadapi perjuangan. Karena doa itu adalahdoa Nabi Yunus sebagai penyesalan atas kelancangannya meninggalkan dakwah. Ia merasa berat menghadapi kaumnya yang membangkang, sampai kemudian ia tinggalkan.

92. Doa Minta Rezeki Yang Luas

RABBANAA ANZIL ‘ALAINAA MA‐IDATAN MINAS SAMAA‐I TAKUNU LANAA ‘IDAN LII AWWALINAA WA AKHIRINAA WA AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA ANTA KHAIRUR RAAZIQIN

“Ya Allah, turunkan pada kami hidangan dari langit yang hari turunnya tersebut akan menjadi hari raya untuk kami, untuk orang‐orang yang bareng kami dan yang datang setelah kami, serta menjadi tanda untuk kekuasaan‐Mu. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah Pemberi rizki yang sangat utama.” (QS. Al‐Ma’idah: 114).

Doa diatas adalahdoanya Nabi Isa saat ditantang oleh semua pengikutnya yang mengharapkan bukti konkrit atas kemukjizatan yang dipunyai oleh seorang rasul.

Bagi masing-masing muslim yang menginginkan limpahan rezeki, telah selayaknya memperbanyak menyimak doa ini dalam masing-masing kesempatan.

93. Doa Minta Perlindungan Pagi Dan Petang:

LAA ILAAHA ILLALLAOOHU WAHDAHU LAA SYARIIKA LAH. LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.

Tiada ilah di samping Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan, untukNya segala Puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Dari Abu Hurairah t, Rasulullah r bersabda,
“Barangsiapa membaca: (doa di atas) sejumlah 100 kali sehari bakal mendapatkan pahala senilai melepaskan 10 budak dan tertulis 100 kebaikan dan dihapus 100 keburukan serta bacaan itu dijadikan perisai baginya dari setan, semenjak pagi sampai sore hari. Dan tidak terdapat seorang juga yang lebih mulia darinya kecuali orang yang mengamalkannya lebih banyak” [HR Bukhari, Muslim]

94. Doa Minta Perlindungan Dari Penyakit Menular

“WAMAYYATAWAKKAL ALALLAAHI FAHUWA HASBUHUU INNALLAAHA BALIGHU AMRIHI QAD JA-ALALLAAHU LIKULLI SYAI-IN QADRAAN” (Ath-Thalaq : 3)

Apabila dibaca bakal menjadi tangkal yang ampuh dan andai ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau lantas dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu diblokir dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh warga akan selamat dari penyakit menular.

Metode ritual ini barangkali saja jawaban atau dapat pun dijadikan pilihan ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang diakibatkan virus virus riskan yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus riskan yang telah diketahui identitasnya laksana Flu burung,flu babi flu dan flu lainnya.

95. Pengasihan Dengan Al Falaq Dan An Naas

Do’a Mahabah atau pengasihan ampuh dengan do’a kasiat surat Al-Muawidatain (surat al-falaq dan surat An-Nas ) di dalam buku Mujarobat Ad Dayroby Al-Kabir Menyatakan ” ketika hendak mengamalkan Surat Muawidatain dengan destinasi supaya disukai orang yang anda cintai .

maka berpuasalah dengan tidak memakan sesuatu yang bernyawa maupun tercipta dari sesuatu yang bernyawa, lantas bacalah Surat muawidatain itu 1000x dan setiap mendapat bacaan 100x lantas membaca Do’a ini :
“ajibuu wa tawakaluu aiyuhal waswasul khonasu biqolbi ………bil makhabati wal mawaddati attifuu qolbahu alaiya” .
Demikianlah amalan yang bakal jadi suatu jembatan do’a memohon untuk Allah untuk mengisi hajat kita.

Baca Juga : Pengasihan Pandang Suhut

96. Membuka Pintu Rejeki Dengan Asma Al Akhiiru

AL AKHIIRU
Artinya:
Dzat yang maha akhir, yakni Dia tidak terdapat masa berakhirnya sebagaimana yang dirasakan hamba-hambaNya.

Cara mengamalkan:
Barang siapa menyimak “YAA AKHIIRU” sejumlah 200 kali sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat tahajjud, maka bakal dimudahkan jalan rejekinya serta dapat menjauhkan dari segala macam kendala hidup.

97.Membuka Rejeki Dengan Asma Al Mughniy

AL MUGHNIY
Artinya:
Dzat yang maha memberi kekayaan, yaitu seluruh kekayaan yang dipunyai oleh insan itu ialah adalahpemberian dari Allah SWT, namun kebayakan manusianya sendiri yang tidak menyadari, sampai-sampai ia menjadi pelit ketika disarankan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Cara mengamalkan:

Barang siapa menyimak “YAA MUGHNIY” sejumlah 200 kali sebagai amalan yang rutin masing-masing hari sesudah sholat fardlu, atau dibaca pada tengah malam sesudah sholat Hajat, maka jalan rejekinya bakal diberi kelancaran dan apa yang menjadi cita-citanya akan gampang terlaksana.

98. membuka rejeki dengan Membaca Subhânallâh Wa Bihamdihî, Subhânallâhil ’Azhîim, Astaghfirullâh

Ibn ’Umar ra meriwayatkan: Seorang laki-laki berbicara kepada Rasulullah saw,” Wahai Rasulullah, dunia sudah berpaling dariku sementara dayaku juga lemah.” Maka Rasulullah saw juga bersabda,” Mengapa anda tidak memakai shalat semua malaikat dan tasbih segenap mahluk yang dengan tersebut mereka diserahkan rezeki?” Laki-laki tersebut bertanya,” Apakah itu, wahai Rasulullah?”

Beliau bersabda,” Katakanlah: subhânallâh wa bihamdihî, subhânallâhil ’azhîm, astaghfirullâh (maha suci Allah dan pujian bagi-Nya, maha suci Allah yang Maha Agung, aku minta ampunan untuk Allah) sejumlah 100x salah satu waktu keluar fajar hingga shalat subuh.

Maka dunia bakal datang kepadamu dengan sendirinya dan Allah Azza wa Jalla membuat dari masing-masing kalimat tersebut seorang malaikat yang bertasbih untuk Allah Ta’ala hingga hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diserahkan untukmu.” (HR. al-Mustaghfiri dalam al-Da’awât, dinukilkan dari Ihyâ Ulûmiddin al-Ghazali)

99. Membuka Pintu Rejeki Dengan Asma Al Jaliilu

AL JALIILU
Artnya:

Dzat yang maha sempurna, yakni Dia tidak memiliki cacat dan kelemahan apapun sebagaimana yang dirasakan makhukNya. Jadi kesempurnaan Allah tersebut meliputi segala-galanya.

Cara mengamalkan:

Barang siapa menyimak “YAA JALIIL” sejumlah 99 kali, sebagai amalan rutin masing-masing hari sesudah sholat tahajjud, maka bila dia seorang saudagar akan cepat maju, bila seorang pegawai bakal segera naik pangkat dan bila seorang petani bakal panen yang membludak seta dijauhkan dari kendala hidup.

100. membuka seluruh pintu keberkahan dengan salawat

Ubay bin Ka’ab meriwayatkan: Bila telah selesai sepertiga malam Rasulullah saw berdiri sambil bersabda,” Wahai manusia, berdzikirlah menilik Allah, berdzikirlah menilik Allah. Akan datang tiupan (sangkakala kiamat) kesatu lantas diiringi tiupan kedua. Akan datang kematian dan segala kendala yang terdapat di dalamnya.”

Berkata Ubay,” Wahai Raulullah, aku menggandakan bershalawat atasmu, kemudian berapa kadar banyaknya shalawat yang usahakan aku lakukan?”
Beliau saw menjawab,” Berapa banyaknya terserah padamu.”
Ubay berkata,” Bagaimana bila seperempat (dari semua doa yang aku panjatkan)?”
Beliau menjawab,” Terserah padamu. Tetapi bila anda menambah maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Bagaimana andai setengah?”
Beliau saw menjawab,” Terserah padamu, tatapi andai engkah meningkatkan maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Bagaimana andai duapertiga?”
Beliau saw menjawab,”Terserah padamu, namun jika anda menambah maka bakal lebih baik lagi.”
Ubay berkata,” Kalau demikian maka aku jadikan semua doaku ialah shalawat untukmu.”
Bersabda Nabi saw,” Jika demikian halnya maka bakal tercukupi segala keinginanmu dan dimaafkan segala dosamu.”

Baca Juga : Doa Penunduk Hati Air Dalam Mulut

Akhirul kalam semoga dari 100 doa sehari hari ini terdapat yang dapat di pakai dan gampang mudahan dapat bermanfaat untuk kita kamu dan anda semua..Wallahu A’lam

Wasalam

Fathul Ahadi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *